Visa alla nyheter

Kartläggning av ftalater i varor i Sverige

Nyheter 2014-06-26

Kemikalieinspektionen har låtit kartlägga i vilka varor i Sverige som ftalater används och vilka alternativ som finns.

Ftalater används framförallt som mjukgörare i PVC-plast. 2012 användes 93 procent av alla ftalater till detta ändamål i Europa. De är vanliga i kablar, slangar och ledningar, golv och våtrumstapeter, medicinteknisk utrustning, förpackningsmaterial, sportutrustning och konstläder. I våra bilar finns många delar som innehåller ftalater. Ftalater kan också finnas i belagda textilier och kläder med tryck och i kemiska produkter som målarfärg, tätningsmedel och lim.

De farligaste är utbytta i Europa

Undersökningen visar att i Europa har vi i stor utsträckning bytt ut de farligare, lågmolekylära ftalaterna mot mindre giftiga, högmolekylära ftalater. På den resterande världsmarknaden dominerar emellertid fortfarande den lågmolekylära ftalaten DEHP.

DEHP

DEHP är uppsatt på EU:s kandidatlista över ämnen med särskilt farliga egenskaper och är förbjuden i leksaker och barnavårdsprodukter. Från och med 2015 behövs ett speciellt tillstånd för att överhuvudtaget få använda DEHP vid tillverkning av varor och kemiska produkter inom EU. DEHP förekommer alltjämt i många varor som vi importerar från länder utanför EU och tillståndsprocessen påverkar inte importerade varor.

Alternativ

Många svenska företag har ersatt DEHP med ftalaterna DIDP, DPHP eller DINP eller helt andra mjukgörare som inte är ftalater.

Kemikalieinspektionens uppdrag om ftalater

Detta PM ingår som en del i det regeringsuppdrag som Kemikalieinspektionen arbetar med just nu. I uppdraget ingår att verka för en utfasning av misstänkt fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige.

Fakta om ftalater

Ftalsyraestrar tillverkas genom att reagera ftalsyraanhydrid med en alkohol eller alkoholblandning, som utgörs av alltifrån metanol (C1) till tridecylalkohol (C13). Ftalsyraestrar består av en ftalsyrahuvudgrupp (benzendikarboxylsyra) till vilken två alkoholer är kopplade så att en diester bildas. Det finns tre isomera former av ftalsyra (orto, meta och para) som används för att tillverka följande tre typer av ftalatsyraestrar:

  • orto-ftalater – ftalater – estrar av 1,2‑benzendiarkarboxyl syra
  • meta-ftalater – isoftalater – estrar av 1,3‑benzenedikarboxyl syra
  • para-ftalater – tereftalater – estrar av 1,4‑benzenedikarboxyl syra 

Den isomera form som utreds i denna rapport är orto-ftalat. Oftast benämns denna isomera form enbart "ftalat".

PM 2/14 – Kartläggning av ftalater i varor i Sverige

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen