Visa alla nyheter

Begränsa farliga mjukgörare i vardagsvaror

Nyheter 2014-12-01

De åtgärder som är på gång för de fyra mjukgörare som redan finns på EU:s så kallade tillståndsbilaga kommer inte att räcka för att minska exponeringen. Kemikalieinspektionen föreslår därför fler åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå för att begränsa användningen ytterligare. Dessutom måste tillsynen över företagen skärpas i alla medlemsstater.

Detta är ett par av de förslag som Kemikalieinspektionen lämnat till regeringen i samband med att uppdraget om att verka för en utfasning av misstänkt fortplantningsstörande och hormonstörande mjukgörare (ftalater) i Sverige är slutfört.

Många ftalater är klassificerade som fortplantningsstörande och tretton ftalater finns idag upptagna på den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen i EU:s kemikalielagstiftning (Reach). Fyra finns dessutom på tillståndsbilagan, vilket innebär att användningsområdena ytterligare begränsas.

För att minska riskerna, inte minst för barn, föreslår Kemikalieinspektionen en rad olika åtgärder som driver på utbyte av de skadligaste ftalaterna.

På EU-nivå föreslår Kemikalieinspektionen att

 • Sverige arbetar för en restriktiv tillståndsgivning av de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP på bilaga XIV i Reach
 • Sverige arbetar för begränsningar i Reach av de fyra ftalaterna i följande varugrupper:
  accessoarer inklusive handskar och väskor, kläder och skor, sport- och fritidsartiklar, heminredning, elektronik, fordon och byggprodukter för inomhusmiljö
 • Sverige arbetar för begränsning av de fyra ftalaterna i direktivet för elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS
 • fortsätta arbetet med klassificeringsförslag för fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater samt få dem uppförda på kandidatförteckningen.

På nationell nivå bör

 • regeringen uppdra åt relevanta myndigheter att föreslå begränsning av emissioner till inomhusmiljön av skadliga ftalater från byggmaterial
 • regeringen ge Konkurrensverket ett liknande uppdrag för sjukvården som verket redan fått när det gäller kemikaliekrav vid upphandling till förskolor
 • Kemikalieinspektionen arbeta för åtgärder som leder till förbättrad regelefterlevnad, till exempel effektivare tillsyn och sanktioner.

Här finns mjukgörarna

Några exempel på varugrupper där ftalater används är:

 • fordon
 • kablar
 • ledningar
 • golv
 • slangar
 • packningar
 • medicintekniska produkter
 • leksaker
 • förpackningsmaterial för mat
 • belagda textilier/vävar
 • kläder med tryck
 • sportutrustning
 • konstläder
 • skor
 • väskor
 • möbler

Det gemensamma för dessa varugrupper är att varorna helt eller delvis består av mjukgjord PVC. En stor del av dessa varor importeras till Sverige.

Läs hela utredningen – Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen