Visa alla nyheter

Årsredovisning 2013

Nyheter 2014-03-10

Under 2013 har uppdraget om Handlingsplanen för en giftfri vardag haft stor betydelse för Kemikalieinspektionens arbetsinsatser. Den har möjliggjort fler inspektioner och analyser av varor.

– Tyvärr har vi hittat flera fall av förbjudna ämnen i varor som leksaker och textilier. Klara lagbrott med andra ord och något som visar hur viktigt det är att ha en stark tillsyn också i framtiden, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

När det gäller EU-arbetet ligger Sverige i år liksom förra året i topp när det gäller att lämna förslag till åtgärder för särskilt farliga ämnen till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

– Jag är mycket stolt över detta. Att medlemsländerna tar på sig dessa expertuppdrag är en förutsättning för att kemikalieförordningen Reach ska fungera och utvecklas, säger Nina Cromnier.

En annan viktig händelse under 2013 var regeringens kemikalieproposition På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken.

– Propositionen är till stor glädje för mig och mina medarbetare. Med den tydliggör regeringen en långsiktig satsning för att nå miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö, säger Nina Cromnier.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen