Visa alla nyheter

Ändring av EU:s biocidförordning

Nyheter 2014-04-23

EU har beslutat om vissa ändringar av EU:s biocidförordning (förordning (EU) nr 528/2012). Ändringarna träder i kraft den 25 april 2014.

Den 1 september 2013 började EU:s biocidförordning att tillämpas. Syftet med förordningen är att harmonisera marknaden för biocidprodukter samtidigt som hälsa och miljö skyddas.

Då vissa bestämmelser i EU:s biocidförordning har visat sig leda till oförutsedda konsekvenser, så har EU nu beslutat om vissa ändringar.

Behandlade varor

För varor som behandlats med biocidprodukter kommer övergångsreglerna att vara samma oavsett om de släpptes ut på marknaden före eller efter 1 september 2013 (artikel 94). Ändringen gör det tydligare att varor som har behandlats med biocidprodukter omfattas av märknings- och informationskraven i artikel 58 redan från den 1 september 2013.

Dokumentation för verksamma ämnen

Övergångsbestämmelserna om tillgång till dokumentation för verksamma ämnen har förtydligats (artikel 95). Förtydligande har också gjorts av övergångsreglerna för biocidprodukter som inte tidigare omfattades av EU-reglerna för biocider (artikel 93).

Begreppet ”biocidproduktfamilj”

En annan ändring är att definitionen för biocidproduktfamilj utvidgats. Alla biocidprodukter inom en så kallad biocidproduktfamilj måste inte längre ha likadan klassificering och märkning.

Det är främst bland övergångsbestämmelserna som ändringar har gjorts. Övriga ändringar är till största del redaktionella, ex korrigeringar av felaktiga hänvisningar i förordningens artiklar och andra mindre förtydliganden.

Vad är en biocid?

En biocid är ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Läs mer

Förordning (EU) nr 334/2014 om ändring av EU:s biocidförordning
publicerades den 5 april 2014 och träder i kraft 25 april 2014.

Läs mer om EU:s biocidförordning

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen