Visa alla nyheter

Växtskyddsmedel med neonikotinoider dras tillbaka

Nyheter 2013-10-07

EU-kommissionen beslutade i maj 2013 att neonikotinoiderna klotianidin, tiametoxam och imidakloprid ska begränsas.

Beslutet innebär att växtskyddsmedel med dessa ämnen endast får användas yrkesmässigt. Med några undantag får medlen i fortsättningen inte användas i grödor som är lockande för bin. Ett sådant undantag gäller grödor som odlas i växthus. För detaljer om vilka grödor som berörs av begränsningarna se genomförandeförordning (EG) 485/2013 i bilaga 2.

På den svenska marknaden finns medel som innehåller tiametoxam och imidakloprid. Kemikalieinspektionen har sett över dessa medel. Några av dem har nu fått nya villkor, andra har dragits tillbaka.

De medel som dras tillbaka är ett medel som yrkesmässigt används för betning av oljeväxtfrön (Chinook FS 200) och fyra konsumentprodukter (Provado Compact, Provado Insektspinnar, Provado Insektsspray och Provado Insektsspray Plus). Sista försäljningsdag i handelsledet är den 30 november 2013.

Även handeln med betat utsäde påverkas. Utsäde som betats med dessa ämnen och som inte tillhör de grödor som är undantagna får inte säljas på den europeiska marknaden eller användas efter den 1 december 2013.

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet är den Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas riskbedömning och ett stort antal rapporter om omfattande bidöd i Europa. De tre ämnena används bland annat i växtskyddsmedel, och de har identifierats som en av flera orsaker till nedgången i antal bin.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen