Lagar och regler

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämp­nings­medel och varor.

Jobbar du på ett företag och vill ha vägledning i vilka lagar och regler som gäller för din verksamhet?
I vår vägledning för företag hjälper vi dig att ta reda på vilka lagar och regler som kan gälla för dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor.