Lagar och regler

Kort om reglerna för kemiska produkter

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen, till exempel etanol, spolarvätska eller lim. De flesta bekämpningsmedel är också kemiska produkter.

Kort om reglerna för varor

En vara är ett föremål, till exempel en leksak, ett batteri, möbler eller elektronik. Alla varor innehåller kemikalier och omfattas av kemikalieregler.

Reglerna utifrån din roll i leverantörskedjan

Här kan du få hjälp att förstå vilka kemikalieregler du berörs av om du tillverkar, importerar, säljer vidare eller använder kemiska produkter eller varor.