Lämna synpunkter på reglerna om tvätt- och rengöringsmedel

Just nu har du möjlighet att lämna synpunkter på reglerna om tvätt- och rengöringsmedel. Synpunkterna tas emot av den Europeiska kommissionen i ett så kallat EU-samråd som pågår fram till och med den 25 maj 2022.

Samrådet om Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen syftar till att samla in erfarenheter och synpunkter från såväl yrkesmässiga användare av rengöringsmedel som privatpersoner, näringslivet, organisationer i det civila samhället, små och medelstora företag, nationella myndigheter och andra berörda parter.

Initiativet bygger på EU:s färska utvärderingar av förordningen och reglerna om märkning av kemiska produkter och en kontroll av ändamålsenligheten av den mest relevanta kemikalielagstiftningen.

Genom samrådet vill EU-kommissionen se över förordningen i syfte att

  • minska byråkratin
  • sörja för mer samstämmighet med annan relevant lagstiftning
  • anpassa lagstiftningen om tvätt- och rengöringsmedel till den tekniska utvecklingen.

Du kan svara på samrådet fram till den 25 maj 2022.

Läs mer och lämna dina synpunkter i samrådet på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 mars 2022