Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Lämna synpunkter på reglerna om tvätt- och rengöringsmedel

Just nu har du möjlighet att lämna synpunkter på reglerna om tvätt- och rengöringsmedel. Synpunkterna tas emot av den Europeiska kommissionen i ett så kallat EU-samråd som pågår fram till och med den 25 maj 2022.

Samrådet om Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen syftar till att samla in erfarenheter och synpunkter från såväl yrkesmässiga användare av rengöringsmedel som privatpersoner, näringslivet, organisationer i det civila samhället, små och medelstora företag, nationella myndigheter och andra berörda parter.

Initiativet bygger på EU:s färska utvärderingar av förordningen och reglerna om märkning av kemiska produkter och en kontroll av ändamålsenligheten av den mest relevanta kemikalielagstiftningen.

Genom samrådet vill EU-kommissionen se över förordningen i syfte att

  • minska byråkratin
  • sörja för mer samstämmighet med annan relevant lagstiftning
  • anpassa lagstiftningen om tvätt- och rengöringsmedel till den tekniska utvecklingen.

Du kan svara på samrådet fram till den 25 maj 2022.

Läs mer och lämna dina synpunkter i samrådet på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 mars 2022