Regler om tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, även kallad detergentförordningen, ska minska miljöriskerna med rengöringsmedel och förbättra informationen till konsumenter. Förordningen gäller alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

EU-kommissionen bjuder in till offentligt samråd för översyn av Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen. Du kan svara på samrådet fram till och med 25 maj 2022. Läs mer här: Lämna synpunkter på reglerna om tvätt- och rengöringsmedel - Kemikalieinspektionen

Senast uppdaterad 20 juli 2022