Produktsäkerhet

Varor och kemiska produkter som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet. (Senast konsoliderad 2010-01-01).

Ändringsdirektiv och rättelser

Alla ändringsdirektiv till produktsäkerhetsdirektivet finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Direktiv 2001/95 av den 3 december 2001.

Genomfört i svensk lagstiftning

Produktsäkerhetsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom produktsäkerhetslagen (2004:451) och produktsäkerhetsförordningen (2004:469).

Enligt produktsäkerhetslagen måste företag anmäla till Konsumentverket om de sålt farliga varor eller tjänster. Konsumenter kan också göra en anmälan till Konsumentverket om de stött på farliga varor eller tjänster.

Läs mer om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats.