Produktsäkerhet

Varor och kemiska produkter som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhetlänk till annan webbplats

(Senast konsoliderad 2010-01-01)

Produktsäkerhetsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom produktsäkerhetslagen (2004:451)länk till annan webbplats och produktsäkerhetsförordningen (2004:469).länk till annan webbplats

Enligt produktsäkerhetslagen måste företag anmäla till Konsumentverket om de sålt farliga varor eller tjänster. Konsumenter kan också göra en anmälan till Konsumentverket om de stött på farliga varor eller tjänster.

Läs mer om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 6 februari 2021