Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Ozonnedbrytande ämnen

Förordningen innehåller regler om produktion, import, export, utsläppande på marknaden, användning, återvinning, återanvändning, regenerering och destruktion av ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade förordningstexten.

Alla ändringsförordningar till förordningen om ozonnedbrytande ämnen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 september 2022