Lämna synpunkter på ändringsförslag i POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom POPs-förordningen. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom POPs-förordningen

Det pågår två samråd där det ges möjlighet att granska utkastet till riskprofil och utkast till riskhantering, och att lämna kommentarer och synpunkter på dessa.

  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol, Cas nr: 25973-55-1
  • Methoxychlor, Cas nr: 72-43-5

Lämna synpunkter senast den 13 juli 2021 Länk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 25 maj 2021