Lämna synpunkter på ändringsförslag i POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom POPs-förordningen. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom POPs-förordningen

Du har möjlighet att lämna synpunkter på utkast till rapporter om följande ämnen som förväntas bli eller redan har föreslagits för upptagande som långlivade organiska föroreningar enligt Stockholmskonventionen:

  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (Cas nr: 25973-55-1, 25973-55-1)
  • Klorparaffiner med kolkedjelängder i intervallet C14-17 och kloreringsnivåer på minst 45 viktprocent klor (Cas nr: - )
  • Klorpyrifos (Cas nr: 2921-88-2)
  • Dekloran Plus och dess syn- och anti-isomerer (Cas nr: 2921-88-2)
  • Långkedjiga perfluorkarboxylsyror, deras salter och besläktade föreningar (Cas nr: - )

Lämna dina synpunkter senast den 19 juli 2022 Länk till annan webbplats.

 

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 1 juni 2022