Lämna synpunkter på ändringsförslag i POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom POPs-förordningen. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom POPs-förordningen

Det pågår ett samråd om att föra in ett nytt ämne i bilaga A i Stockholmskonventionen

  • Klorpyrifos CAS Nr: 2921-88-2

Lämna synpunkter senast den 9 december 2020länk till annan webbplats

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 6 februari 2021