Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

EU-gemensamma regler för kvicksilver

EU:s kvicksilverförordning är en del av de globala insatser som görs för att minska risken för att människor och miljön exponeras för kvicksilver. Förordningen förbjuder import av kvicksilver och vissa kvicksilverblandningar till EU. Export av kvicksilver till länder utanför EU är också förbjudet. Dessutom innehåller förordningen regler för vissa typer av produkter som innehåller kvicksilver, användning av amalgam, användning av kvicksilver i industriell verksamhet samt hur kvicksilveravfall ska förvaras och bortskaffas.

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade förordningstexten.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till kvicksilverförordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Kvicksilver är även reglerat i vissa typer av kemiska produkter och varor genom flera andra EU-lagstiftningar. Exempel på sådana regleringar är kvicksilver i träskydd, mätinstrument och elektronik.

Reach-förordningen

RoHS – elektrisk och elektronisk utrustning

PIC-förordningen

Leksaksdirektivet

Batteridirektivet

Förpackningsdirektivet

Det finns också regler om kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor som endast gäller i Sverige.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021