Export och import av farliga kemikalier - PIC

PIC-förordningen ställer krav på anmälan vid export av vissa farliga ämnen till länder utanför EU. Importlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå import. Förordningen ställer också krav på produktinformation i form av märkning och säkerhetsdatablad. PIC står för Prior Informed Consent.

Konsoliderad förordningstext

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalierlänk till annan webbplats

(senast konsoliderad 2019-05-01)

Senast uppdaterad 12 juni 2020