Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

Just nu pågår en översyn av lagstiftningen i RoHS. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på hur RoHS-direktivet fungerar i praktiken. Synpunkterna kommer att hjälpa kommissionen att bedöma vad som fungerar bra, vad som inte fungerar bra och varför.

Läs mer om samrådet och lämna dina synpunkter senast den 6 december 2019 på Europeiska kommissionens webbplats.

Översyn av begränsade ämnen

Det pågår en översyn av begränsade ämnen i RoHS. Sju ämnen ska utvärderas och en prioriteringslista på nya ämnen för utvärdering i kommande översyner ska tas fram. Inom ramen för detta pågår flera samråd:

  • Samråd för att samla in kommentarer om fyra av de sju ämnena som har utvärderats; indiumfosfid, beryllium och dess föreningar, nickelsulfat och nickelsulfamat samt koboltklorid och koboltsulfat. Ett samråd om de återstående tre ämnena är planerat senare under 2019.
  • Samråd för att samla in information om nya ämnen som ska prioriteras för ämnesutvärdering i kommande översyner.

Läs mer om samråden och lämna dina synpunkter senast den 7 november 2019 på Öko-Instituts webbplats.

Förslag på undantag

Inga pågående samråd.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.