Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

Inget samråd pågår.

 

Översyn av begränsade ämnen

Det pågår en översyn av begränsade ämnen i RoHS. Sju ämnen ska utvärderas. Inom ramen för detta har det tidigare pågått samråd för att samla in kommentarer om fyra av de sju ämnena. Nu pågår samråd för de resterande tre ämnena:

  • Tetrabrombisfenol-A
  • Klorparaffin, C14-17 (MCCP)
  • Diantimontrioxid

Läs mer om samråden och lämna dina synpunkter senast den 30 januari 2020 på Öko-Institut e.V.webbplats.

Förslag på undantag

Det pågår samråd om fyra undantag:

  • ansökan om förlängning av undantag 27 för bly i bilaga IV (medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument)
  • ansökan om ett nytt undantag för bly i bilaga IV (medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument)

Läs mer om samråden och lämna dina synpunkter senast den 27 januari 2020 på Öko-Institut e.V.webbplats.

  • ansökan om förlängning av undantag 12 i bilaga IV (undantag för bly och kadmium i MRI, SQUID, NMR (Nuclear Magnetic Resonance) or FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometer) )
  • ansökan om ett nytt undantag för DEHP i plastkomponenter i MR detektorspolar 

Läs mer om samråden och lämna dina synpunkter senast den 20 februari 2020 på Öko-Institut e.V. webbplats. 

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.