Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

EU-kommissionen har publicerat ett samråd där du kan lämna synpunkter på RoHS-direktivet och hur det kan förbättras för att behålla sin relevans och bli effektivare. Sista datum för att lämna synpunkter är 2 juni 2022.

Här hittar du samrådet. Länk till annan webbplats.

Översyn av begränsade ämnen

Inget samråd pågår.

Förslag på undantag

Inget samråd pågår.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 24 maj 2022