Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

Inget samråd pågår.

Översyn av begränsade ämnen

Inget samråd pågår.

Förslag på undantag

Det pågår ett samråd om ett antal ansökningar om undantag som finns i bilaga III.
Lämna synpunkter till EU-kommissionens konsult Biosis, senast 27 maj 2021.länk till annan webbplats

Det pågår ytterligare ett samråd om ett antal ansökningar om undantag som finns i bilaga III och IV.
Lämna synpunkter till EU-kommissionens konsult Öko-Institut, senast 8 juni 2021. länk till annan webbplats

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 31 mars 2021