Ytterligare EU-regler

Det finns ytterligare EU-gemensamma regler om produkter och ämnen som gäller inom Kemikalie­inspektionens område och som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön.

De är till exempel regler för vissa produkttyper, ämnen och varor såsom