Ytterligare EU-regler

Det finns ytterligare EU-gemensamma regler om produkter och ämnen som gäller inom Kemikalie­inspektionens område och som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön.

De är till exempel regler för vissa produkttyper, ämnen och varor såsom

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej