Svenska avgiftsregler

Det finns flera regler om avgifter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.

Kemikalieavgift till produktregistret.

Avgifter för biocidprodukter.

Avgifter för växtskyddsmedel.

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej