Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Svenska avgiftsregler

Vissa ärenden som Kemikalieinspektionen handlägger är avgiftsbelagda. Vilka ärenden det gäller och avgifternas storlek framgår av respektive lagstiftning.

Senast uppdaterad 10 maj 2022