Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Svenska avgiftsregler

Vissa ärenden som Kemikalieinspektionen handlägger är avgiftsbelagda. Vilka ärenden det gäller och avgifternas storlek framgår av respektive lagstiftning.

Senast uppdaterad 10 maj 2022