Regler om anmälan till produktregistret

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionens produktregister.

Här kan du läsa om hur du gör anmälan till produktregistret.

Regler om vem som ska anmäla och vad som ska ingå i anmälan, samt vilka produkter som är anmälningspliktiga finns här

14 kap. miljöbalken.

Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Bilaga till förordning (2008:245), med tulltaxenummer. 

3 kap. KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej