Regler om anmälan till produktregistret

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionens produktregister.

Senast uppdaterad 6 februari 2021