Nationella regler som gäller för biocidprodukter under övergångsperioden

Sedan den 1 september 2013 gäller EU:s biocidförordning som reglerar tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Många verksamma ämnen som förekommer i biocidprodukter utvärderas för närvarande i EU:s granskningsprogram. Under tiden utvärderingen pågår tillämpas nuvarande nationell ordning för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

 De svenska reglerna som ska tillämpas under denna övergångsperiod finns i

  • 14 kap. miljöbalken (1998:808)
  • 3-4 kap. i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
  • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Läs mer om svenska regler för biocidprodukter som gäller under övergångsperioden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej