Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Nationella regler som gäller för biocid­pro­dukter under över­gångs­perioden

Sedan den 1 september 2013 gäller EU:s biocidförordning som reglerar tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Många verksamma ämnen som förekommer i biocidprodukter utvärderas för närvarande i EU:s granskningsprogram. Under tiden utvärderingen pågår tillämpas nuvarande nationell ordning för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

De svenska reglerna som ska tillämpas under denna övergångsperiod finns i

  • 14 kap. miljöbalken (1998:808)
  • 3-4 kap. i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
  • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Läs mer om svenska regler för biocidprodukter som gäller under övergångsperioden.

Senast uppdaterad 6 februari 2021