Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Nationella avgifter för bekämpningsmedel

Avgifter för prövning av bekämpningsmedel samt årsavgift baserad på för­sälj­nings­värdet regleras nationellt.

Bestämmelser om ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel finns i förordning om bekämpningsmedelsavgifter. Ansökningsavgifterna gäller prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter samt produktgodkännanden, dispenser och villkorsändringar. Årsavgifterna tas ut för årlig försåld mängd bekämpningsmedel. Årsavgifterna baseras på värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter Länk till annan webbplats.

Läs mer om avgifter för biocidprodukter

Läs mer om avgifter för växtskyddsmedel

Senast uppdaterad 6 februari 2021