Nationella avgifter för bekämpningsmedel

Avgifter för prövning av bekämpningsmedel samt årsavgift baserad på för­sälj­nings­värdet regleras nationellt.

Bestämmelser om ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel finns i förordning om bekämpningsmedelsavgifter. Ansökningsavgifterna gäller prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter samt produktgodkännanden, dispenser och villkorsändringar. Årsavgifterna tas ut för årlig försåld mängd bekämpningsmedel. Årsavgifterna baseras på värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

Läs mer om avgifter för biocidprodukter.

Läs mer om avgifter för växtskyddsmedel.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej