Frivilliga överenskommelser

För vissa typer av kemiska produkter har branschen kommit överens om åtaganden som går utöver krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter i Sverige följer dessa frivilliga branschöverenskommelser.

Etylenglykol i kylarvätska

För att förebygga förgiftningar orsakade av etylenglykol i kylarvätska uppmanar några svenska branschorganisationer att etylenglykolbaserade kylarvätskor som säljs till konsumenter ska innehålla bittermedel och förses med barnskyddande förslutning (även i de fall det inte är ett krav enligt lagstiftningen).

Läs mer om överenskommelsen på branschorganisationernas webbplatser:

Senast uppdaterad 6 februari 2021