Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Frivilliga överenskommelser

För vissa typer av kemiska produkter har branschen kommit överens om åtaganden som går utöver krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter i Sverige följer dessa frivilliga branschöverenskommelser.

Etylenglykol i kylarvätska

För att förebygga förgiftningar orsakade av etylenglykol i kylarvätska uppmanar några svenska branschorganisationer att etylenglykolbaserade kylarvätskor som säljs till konsumenter ska innehålla bittermedel och förses med barnskyddande förslutning (även i de fall det inte är ett krav enligt lagstiftningen).

Läs mer om överenskommelsen på branschorganisationernas webbplatser:

Senast uppdaterad 6 februari 2021