Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår samråd om fem ämnen som föreslås identifieras som SVHC-ämnen för  upptag på kandidatförteckningen. De fem ämnena är

 • 1-vinylimidazol (CAS-nr 1072-63-5)
 • 2-metylimidazol (CAS-nr 693-98-1)
 • butyl 4-hydroxybenzoat (butylparaben) (CAS-nr 94-26-8)
 • dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tenn (CAS-nr 22673-19-4)
 • resorcinol (CAS-nr 108-46-3)
  Lämna synpunkter senast 17 april 2020.

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande samråd om att sju nya ämnen ska föras upp på bilaga XIV. De sju ämnena är

 • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC-nr 209-136-7, CAS-nr 556-67-2)
 • Decamethylcyclopentasiloxane (D5)  (EC-nr 208-764-9, CAS-nr  541-02-6)
 • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (EC-nr 208-762-8, CAS-nr 540-97-6)
 • Terphenyl, hydrogenated (EC-nr 262-967-7, CAS-nr 61788-32-7)
 • Dicyclohexyl phthalate (DCHP) (EC-nr 201-545-9, CAS-nr 84-61-7)
 • Disodium octaborate (EC-nr 234-541-0, CAS-nr 12008-41-2)
 • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride, TMA) (EC-nr 209-008-0, CAS-nr 552-30-7)
  Lämna synpunkter senast 5 juni 2020. 

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Bidra med information för att bedöma effekten av en eventuell begränsning av vissa ämnen i engångsblöjor.
Lämna synpunkter senast 15 april 2020.

Bidra med information om "Declorane plus" för att bedöma effekten av en eventuell begränsning.
Lämna synpunkter senast 25 maj 2020.

 

Tillståndsansökningar

Det pågår samråd för 10 ansökningar om tillstånd för att använda 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad.
Lämna synpunkter senast 8 april 2020.

 

Förslag på begränsningar

Lämna synpunkter på SEAC:s förslag till yttrande om begränsningsförslag för

 • cobalt carbonate; cobalt di(acetate); cobalt dichloride; cobalt dinitrate; cobalt sulphate,
 • formaldehyde and formaldehyde releasers,
 • perfluorohexane-1-sulphonic acid, its salts and related substances. 
  Lämna synpunkter senast 25 maj 2020.

Det pågår ett samråd om ett förslag till begränsning av undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances.
Lämna synpunkter senast 25 september. 

 

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej