Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Lämna information om PFAS och dess användning. Kemikalieinspektionen har inlett ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram det underlag som krävs för ett begränsningsförslag. Syftet med förslaget är att förbjuda all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har myndigheterna nu tagit fram en enkät där företag som producerar eller använder PFAS, företag som säljer kemiska produkter eller varor med dessa ämnen, samt företag som producerar eller använder PFAS-fria alternativ har möjlighet att lämna information. Även forskare och intresseorganisationer uppmanas att fylla i enkäten.

Information om ämnen som omfattas, användningar och status för arbetet.
Lämna synpunkter senast 31 juli 2020.

 

Tillståndsansökningar

Det pågår förnärvarande inga samråd.

 

Förslag på begränsningar

Lämna synpunkter på kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) yttrande om förslag till begränsning av mikroplaster.
Lämna synpunkter senast 1 september 2020.

Lämna synpunkter på kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) yttrande om förslag till begränsning av calcium cyanamide i gödselmedel.
Lämna synpunkter senast 24 augusti 2020.

Lämna synpunkter på kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) yttrande om förslag till begränsning av allergiframkallande ämnen i varor av textil, läder med mera.
Lämna synpunkter senast 24 augusti 2020.

Det pågår ett samråd om ett förslag till begränsning av undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances.
Lämna synpunkter senast 25 september. 

 

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej