Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Samla in bevis för att omvärdera vissa undantag i post 63 i bilaga XVII I Reach (bly och blyföreningar), lämna synpunkter senast 19 september 2019.

 

Tillståndsansökningar

Det finns 46 stycken ansökningar att tycka till om. Lämna synpunkter senast 9 oktober 2019.

 

Förslag på begränsningar

Lämna synpunkter senast 20 september 2019:

  • Formaldehyde and formaldehyde releasers (avges från konsumentvaror)
  • Microplastics (i kemiska produkter)
  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), Decamethylcyclopentasiloxane (D5), dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (i kosmetiska och kemiska produkter)

Lämna synpunkter senast 19 december 2019:

  • Perfluorohexane-1-sulphonic acid, its salts and related substances (i kemiska produkter och varor)
  • Skin sensitising substances (i textilier)

Lämna synpunkter senast 19 augusti 2019:

  • SEACs utkast till ståndpunkt för begränsningen av PAH i gummigranulat

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.