Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Bidra med information för att bedöma effekten av en eventuell begränsning för bly i ammunition och viss fiskeutrustning, lämna synpunkter senast 16 december 2019.

 

Tillståndsansökningar

Lämna synpunkter senast 8 januari 2020:

  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (28 ansökningar)
  • 4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (7 ansökningar) 

Förslag på begränsningar

Lämna synpunkter på SEACs yttrande senast 25 november 2019:

  • N,N-dimethylformamide (gränsvärden och riskhanteringsåtgärder för yrkesarbetare)

Lämna synpunkter senast 19 december 2019:

  • Perfluorohexane-1-sulphonic acid, its salts and related substances (i kemiska produkter och varor)
  • Skin sensitising substances (i textilier)

Lämna synpunkter senast 25 mars 2020:

  • Calcium cyanamide (användning som gödselmedel)

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej