Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach 

 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår för närvarande inga samråd.

 

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Bidra med information för att bedöma effekten av en eventuell begränsning för användningen av lösningsmedlen DMAC och NEP, lämna synpunkter senast 13 mars 2020.

Bidra med information för att bedöma effekten av en eventuell begränsning av vissa ämnen i engångsblöjor, lämna synpunkter senast 31 mars 2020.

 

Tillståndsansökningar

Lämna synpunkter senast 8 april 2020:

  • Det pågår samråd för 10 ansökningar om tillstånd för att använda 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad. 

 

Förslag på begränsningar

Lämna synpunkter på SEACs yttrande senast 18 februari 2020:

  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), Decamethylcyclopentasiloxane (D5), dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)(användning i konsumentprodukter)

Lämna synpunkter senast 25 mars 2020:

  • Calcium cyanamide (användning som gödselmedel)

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej