Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Inga samråd pågår.

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Inga samråd pågår.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Du är välkommen att lämna kommentarer och motiveringar för ämnen som kan bli aktuella för förslag till begränsning i Reach. Det gäller följande ämnen:

  • Tio ftalater som finns upptagna i bilaga XIV till Reach

Lämna synpunkter senast 26 januari 2022 Länk till annan webbplats.


Tillståndsansökningar

Du är välkommen att lämna synpunkter på ansökningar om tillstånd för tre olika ämnen. Till exempel efterfrågas information om alternativ till ämnena. Samrådet gäller följande ämnen:

  • Trikloretylen (CAS nr 79-01-6)
  • Kromtrioxid (CAS nr 1333-82-0)
  • 2,2'-dikloro-4,4'-metylendianilin (MOCA) (CAS nr 101-14-4)

Lämna synpunkter senast den 12 januari 2022 Länk till annan webbplats.

Substitutionsplaner i tillståndsansökningar

Inga samråd pågår.

Begränsningsförslag

Du har möjlighet att lämna synpunkter på begränsningsförlag för

  • 2,4-Dinitrotoluen (CAS nr 121-11-2) i varor för allmänheten eller som används yrkesmässigt.

Lämna synpunkter senast den 22 mars 2022. Länk till annan webbplats.

  • PAH:er i lerduvor för skytte.

Lämna synpunkter senast den 25 januari 2022 samt 22 juni 2022. Länk till annan webbplats.

 

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Senast uppdaterad 12 januari 2022