Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår inte något samråd.

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår inte något samråd.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Du är välkommen att lämna synpunkter och kommentarer på en eventuell framtida begränsning av hudallergener i blandningar för konsumentbruk.

Lämna dina synpunkter senast 30 september 2022 Länk till annan webbplats.

Tillståndsansökningar

Just nu kan du lämna synspunkter på ansökningar om tillstånd för följande ämnen:

  • Kromtrioxid (CAS nr: 1333-82-0), totalt 14 ansökningar
  • Trixylylfosfat (CAS nr: 25155-23-1), totalt 2 ansökningar

Information som efterfrågas är till exempel tillgången på alternativ till ämnena.

Lämna dina synpunkter senast den 13 juli 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Substitutionsplaner i tillståndsansökningar

Inga samråd pågår.

Begränsningsförslag

Du har möjlighet att lämna synpunkter på begränsningsförlag för

  • Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i brandbekämpningsskum

Lämna synpunkter senast den 23 september. Länk till annan webbplats.

  • N,N-dimetylacetamid (DMAC) och 1-etylpyrrolidin-2-on (NEP) i kemiska produkter

Lämna synpunkter senast den 20 december, men gärna före den 20 juli 2022 Länk till annan webbplats.

  • Terfenyl, hydrogenerad (CAS nr 61788-32-7) i kemiska produkter och varor

Lämna synpunkter senast den 20 december, men gärna före den 20 juli 2022 Länk till annan webbplats.

Du är också välkommen att lämna synpunkter på yttrandet från den samhällsekonomiska kommittéen (SEAC) vad gäller begränsning av

  • dinitrotoluen (CAS nr 121-11-2) i varor för allmänheten eller som används yrkesmässigt.

Lämna dina synpunkter senast 15 augusti 2022 Länk till annan webbplats.

  • Bly i ammunition, fiskesänken och fiskedrag

Lämna dina synpunkter senast 28 augusti 2022 Länk till annan webbplats.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Senast uppdaterad 30 juni 2022