Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Inga samråd pågår.

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Inga samråd pågår.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Du är välkommen att lämna kommentarer och synpunkter under förberedande fas av begränsningsförslag för följande ämnen:

  • 1-brompropan (cas nr: 106-94-5)
  • Trikloretylen (cas nr: 79-01-6)

Lämna synpunkter senast den 29 september 2021 Länk till annan webbplats.

  • PFAS

Lämna synpunkter senast den 17 oktober 2021 Länk till annan webbplats.

Tillståndsansökningar

Det pågår samråd om sju olika ansökningar om tillstånd för

  • natriumdikromat (cas nr: 7789-12-0, 10588-01-9)
  • kromtrioxid (cas nr: 1333-82-0)
  • 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad
  • 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad

Du har möjlighet att bland annat lämna information om alternativ till dessa ämnen.

Lämna information senast den 13 oktober 2021 Länk till annan webbplats.

Substitutionsplaner i tillståndsansökningar

Inga samråd pågår.

Begränsningsförslag

Du har möjlighet att lämna synpunkter på begränsningsförlag för

  • Bly i ammunition, fiskesänken och drag

Lämna synpunkter senast den 24 september 2021. Länk till annan webbplats.

  • Tillverkning, användning och utsläppande på marknaden av Dechlorane Plus som ämne, i andra ämnen och blandningar samt varor

Lämna synpunkter senast 28 juli 2021 samt 3 januari 2022. Länk till annan webbplats.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Senast uppdaterad 8 september 2021