Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår 8 samråd där du har möjlighet att lämna synpunkter på förslag att identifiera följande ämnen som särskilt farliga, så kallade SVHC-ämnen.

 • 1,4-dioxan, Cas nr: 123-91-1
 • 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP), Cas nr: 3296-90-0
  2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA), Cas nr: 36483-57-5, 1522-92-5
  2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA), Cas nr: 96-13-9
 • 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers, Cas nr: -
 • 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol; (bisphenol B), Cas nr: 77-40-7
 • Glutaral, Cas nr: 111-30-8
 • Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17], Cas nr: -
 • Orthoboric acid, sodium salt, Cas nr: 13840-56-7
 • Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP), Cas nr: -

Lämna synpunkter senast 23 april 2021länk till annan webbplats

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Inga samråd pågår.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Det pågår ett samråd där du har möjlighet att lämna information om tillverkning, användning och utsläpp av 1,4-dioxan (Cas nr: 123-91-1) och ämnen som innehåller 1,4-dioxan som en beståndsdel eller förorening.

Lämna synpunkter senast 17 juni 2021länk till annan webbplats

Tillståndsansökningar

Det pågår fyra samråd där du har möjlighet att lämna synpunkter på tillståndsansökningar för ämnena

 • trikloretylen
 • kromtrioxid (två samråd)
 • 4-nonylfenoletoxilat, grenad och rak

Lämna synpunkter senast 14 april 2021länk till annan webbplats

Substitutionsplaner i tillståndsansökningar

Inga samråd pågår.

Begränsningsförslag

Du har möjlighet att lämna synpunkter på ett begränsningsförlag för

 • Bly i ammunition, fiskesänken och drag.

Lämna synpunkter senast 5 maj samt 24 september 2021länk till annan webbplats

 • Ämnen i blöjor för engångsbruk.

Lämna synpunkter senast 21 juni 2021.länk till annan webbplats

 

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webblänk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Senast uppdaterad 29 mars 2021