Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Det pågår inte något samråd.

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Det pågår inte något samråd.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

  • Du är välkommen att lämna synpunkter och kommentarer på en eventuell framtida begränsning av sex natriumperborater i varor.

Lämna dina synpunkter senast 7 december 2022 Länk till annan webbplats.

  • Du är välkommen att bidra med information om polyvinylklorid (PVC) och ämnen som används i PVC. Informationen kommer att användas av den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för att undersöka om PVC och/eller ämnen i PVC utgör en risk för hälsa eller miljö och bör regleras.

Lämna informationen senast den 6 januari 2023 Länk till annan webbplats.

Tillståndsansökningar

Just nu kan du lämna synpunkter på 18 ansökningar om tillstånd för kromtrioxid (CAS nr: 1333-82-0).

Lämna dina synpunkter senast den 11 januari 2023 Länk till annan webbplats..

Begränsningsförslag

Du har möjlighet att lämna synpunkter på begränsningsförlag för:

  • N,N-dimetylacetamid (DMAC) och 1-etylpyrrolidin-2-on (NEP) i kemiska produkter

Lämna synpunkter senast den 20 december 2022. Länk till annan webbplats.

  • Terfenyl, hydrogenerad (CAS nr 61788-32-7) i kemiska produkter och varor

Lämna synpunkter senast den 20 december 2022. Länk till annan webbplats.

  • Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) och andra ämnen som innehåller kloralkaner med kolkedjelängder på 14-17 kol i kemiska produkter och varor

Lämna synpunkter senast den 22 mars 2023 Länk till annan webbplats.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.


Senast uppdaterad 9 december 2022