Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom Reach

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

  • bis(2-(2-metoxyetoxy)etyl)eter Cas nr: 143-24-8
  • Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety (inget Cas nr.)

Lämna synpunkter senast 16 oktober 2020länk till annan webbplats

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Inga samråd pågår.

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Inga samråd pågår.

Tillståndsansökningar

ECHA har publicerat samråd för sex ansökningar om tillstånd för elva användningar av kromtrioxid och bis(2-metoxietyl)eter (Diglyme).
Lämna synpunkter senast 7 oktober 2020.länk till annan webbplats

Förslag på begränsningar

Det pågår ett samråd om ett förslag till begränsning av undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances.
Lämna synpunkter senast 25 septemberlänk till annan webbplats.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webblänk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Senast uppdaterad 13 september 2020