Reach-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Konsoliderad förordningstext

(senast konsoliderad 2021-02-15)

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringar som inte finns med i den konsoliderade versionen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rättenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 3 mars 2021