Reach-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Konsoliderad förordningstext

(senast konsoliderad 2022-10-14)

Ändringsförordningar och rättelser

Alla ändringsförordningar finns med i den konsoliderade versionen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 november 2022