Reach-förordningen

Reach-förordningen innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier och regler om information som du måste ge din kund. För att få släppa ut kemiska produkter och varor på marknaden måste följa dessa regler.

Konsoliderad förordningstext

(senast konsoliderad 2022-12-17)

Ändringsförordningar och rättelser

Alla ändringsförordningar finns med i den konsoliderade versionen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 mars 2023