Miljöbalken och andra svenska lagar och förordningar

Innehållsförteckning:

Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna. Här kan du se vilka kapitel i miljöbalken och andra svenska regler på kemikalieområdet som tillsammans är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.

Miljöbalken

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken består av 33 kapitel fördelade på sju avdelningar. Följande kapitel är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.

Miljöbalk (1998:808)länk till annan webbplats

2 kap. Allmänna hänsynsregler med meralänk till annan webbplats

13 kap. Gentekniklänk till annan webbplats

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismerlänk till annan webbplats

26 kap. Tillsynlänk till annan webbplats

27 kap. Avgifterlänk till annan webbplats

29 kap. Straffbestämmelser och förverkandelänk till annan webbplats

30 kap. Miljösanktionsavgifterlänk till annan webbplats

Läs mer om hållbar utveckling med miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 6 februari 2021