Nationella be­gräns­ningar och förbud

Ett antal unika svenska regler begränsar förekomsten av vissa ämnen i kemiska produkter och i varor. Dessa nationella be­gräns­ningar eller förbud saknar motsvarighet i andra EU-länder.

Förordning 1998:944 innehåller särskilda bestämmelser om förbud eller andra restriktioner vid hantering av:

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter Länk till annan webbplats.

I Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 finns regler exempelvis om formaldehyd i träbaserade skivor. Föreskrifterna innehåller också flera undantag från förbuden i förordning 1998:944, exempelvis när det gäller kvicksilver och klorerade lösningsmedel.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Möjlighet att ansöka om dispens

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen ge dispens från vissa förbud och andra restriktioner. Vi kan endast ge dispens i det enskilda fallet. Reglerna för ansökan om dispens framgår av förordning 1998:944 samt KIFS 2017:7.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 juni 2023