Behörighetsklasser för växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för växtskyddsmedel. Behörighets­klassen visar vem som får använda ett växtskyddsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner.

Vilken behörighetsklass ett växtskyddsmedel ska tillhöra beror på produktens egenskaper och vilken kunskap som krävs för att hantera produkten. Till exempel krävs det mer kunskaper för att hantera gasformiga produkter som därför placeras i klass 1. Produkter i klass 3 får användas av alla och får bara innehålla verksamma ämnen som av Europeiska Kommissionen är godkända som ämnen med låg risk eller ämnen som är listade i bilaga 1 till KIFS 2022:3.

Det är vi på Kemikalie­inspektionen som beslutar vilken behörighetsklass ett växtskyddsmedel ska tillhöra. Det gör vi i samband med att vi godkänner växtskyddsmedlet.

Behörighetsklassen visar vem som får använda medlet

Behörighetsklassen visar vem som får använda ett växtskyddsmedel. För medel i klass 1 och 2 krävs att man gått utbildning och fått ett användningstillstånd. Det är endast yrkesmässiga användare som kan få användningstillstånd. Medel i klass 3 får användas av alla, vilket innebär att både yrkesmässiga användare och privatpersoner får använda medel i klass 3.

Det är endast för produkter godkända i Sverige som dessa behörighetsklasser används. Det finns inget gemensamt system inom EU för behörighetsklasser.

För växtskyddsmedel i klass 1 och 2 behövs särskild utbildning och tillstånd för användning. Medel i klass 1 och 2 kombineras med en bokstavsbeteckning, som visar vilken myndighet som utfärdar tillstånd för användning av medlet.

  • L = Jordbruksverket eller Länsstyrelsen
  • SO = Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen)
  • Om kunskapskravet är särskilt omfattande visas det med tilläggsbeteckningen X.
Tabell med behörighetsklasser för växtskyddsmedel

Klass

Tillåten användning

Kräver tillstånd

Kräver utbildning

Myndighet

Exempel på medel

1L

Yrkesmässig

Ja

Ja

Jordbruksverket eller Länsstyrelsen

Cancerframkallande medel eller reprotoxiska medel.

1SO

(1SOX)

Yrkesmässig

Ja

Ja

Folkhälsomyndigheten

Ofta gasformiga medel eller medel som genererar gas.

2L

Yrkesmässig

Ja

Ja

Jordbruksverket eller Länsstyrelsen

Medel som inte placeras i klass 1 eller 3 (De flesta)

3

Får användas av alla

Nej

Nej

-

Lågriskprodukter

Senast uppdaterad 5 juni 2024