Villkor för användning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

För att minska riskerna med växtskyddsmedel vid användning beslutar Kemikalieinspektionen om så kallade användningsvillkor. De villkor som gäller för ett enskilt växtskyddsmedel anges i beslutet för godkännande och ska framgå av medlets märkning.

Så hittar du villkoren

Vilka uppgifter som ska finnas med i ett beslut om produktgodkännande framgår av EU:s växtskyddsmedelsförordning. I bilaga 3 till beslutet för ett enskilt växtskyddsmedels produktgodkännande hittar du de villkor för användning som Kemikalieinspektionen har beslutat. Användningsvillkoren är baserade på Kemikalieinspektionens riskbedömning och behövs för att växtskyddsmedlet ska kunna användas på ett korrekt sätt. Alla beslut med bilagor hittar du i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Information om villkoren för användning ska ingå i växtskyddsmedlets märkning. Om du använder ett växtskyddsmedel ska du alltid följa vad som framgår av märkningen.

Så använder du ett växtskyddsmedel med ändrade villkor

Enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning ska växtskyddsmedel användas på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att du ska använda växtskyddsmedlet enligt de användningsvillkor som anges i märkningen på förpackningen. Det är alltid märkningen på den förpackning som du har köpt växtskyddsmedlet i som gäller.

Vid tillsyn av din användning av växtskyddsmedel bedömer den lokala tillsynsmyndigheten om du har följt villkoren i märkningen och därmed använt växtskyddsmedlet på ett korrekt sätt enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Det kan vara bra att känna till att du kan bli åtalsanmäld enligt Miljöbalken om du inte följer villkoren i märkningen.

Senast uppdaterad 12 augusti 2022