Tillstånd för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

Innehållsförteckning:

Om du ska använda ett växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde krävs det ett särskilt tillstånd från din kommun. Regler för det finns i Naturvårdsverkets föreskrifter. Naturvårdsverket har också tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning. Vänd dig därför till dem om du har frågor.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. I föreskrifterna finns regler för det tillstånd som du som ska sprida ett växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde behöver söka hos din kommun.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) Länk till annan webbplats.

Vägledning för tillståndsprövningen

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning för kommunernas tillståndsprövning av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Vägledningen ersätter de tidigare allmänna råden till föreskrifterna.

Läs mer om vägledningen för prövning av tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

I prövningen av en tillståndsansökan behöver kommunen bedöma växtskyddsmedlets spridningsvägar. Till hjälp för det finns det bland annat ett verktyg som kallas MACRO-DB. Hos KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) kan du läsa mer om växtskyddsmedels spridningsvägar och bedömningsverktyget.

Läs mer om växtskyddsmedels spridningsvägar och MACRO hos CKB Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 november 2022