Skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Om du använder växtskyddsmedel finns det en risk att medlet sprids vidare i miljön, utanför det avsedda spridningsområdet. När du ska sprida växtskyddsmedel är du skyldig att bestämma och hålla lämpliga avstånd för att skydda omgivningen utanför området där bekämpningen ska ske.

Regler för skyddsavstånd

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. I föreskriften anges de minsta skyddsavstånd som ska hållas vid spridning av växtskyddsmedel utomhus. Utöver de minsta avstånden ska du som sprider växtskyddsmedel alltid bestämma och hålla skyddsavstånd som är anpassade efter de specifika omständigheter som gäller vid varje tillfälle.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledning om spridning och hantering av växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Hjälp för att bestämma skyddsavstånd

Det finns en hjälpreda för att bestämma anpassade skyddsavstånd vid spridning. I produktgodkännanden för flera växtskyddsmedel ställer Kemikalieinspektionen krav på att du ska använda hjälpredan för att bestämma skyddsavståndet vid spridning.

Hjälpredan finns på webbplatsen Säkert växtskydd Länk till annan webbplats.

Dokumentera skyddsavstånden

Alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt måste dokumentera sin användning och ange vilka skyddsavstånd som har hållits till omgivningen vid spridning utomhus. Reglerna för detta finns i den svenska bekämpningsmedelsförordningen och i Jordbruksverkets föreskrift om dokumentationskrav.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2015:49 om dokumentationskrav Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2023