Odling av jordgubbar i en så kallad tunnelodling.

Om du vill använda växtskyddsmedel i en tunnelodling behöver medlet vara godkänt för det. Ett växtskyddsmedel som endast har godkänts för användning i fält är inte riskbedömd för de förhållanden som finns i en tunnel.

Vad gäller vid tunnelodling?

Innehållsförteckning:

Ett växtskyddsmedel får bara användas för de användningsområden som det är godkänt för. Godkända användningsområden ska framgå av märkningen. Växtskyddsmedel som ska användas vid odling i tunnel behöver därför också vara riskbedömda och godkända för den användningen. Använd vår vägledning om du vill ansöka om godkännande för tunnelodling.

Vägledning om datakrav vid ansökan om godkännande för tunnelodling (på engelska, PDF 23 kB) , 22.7 kB.

Särskilda förutsättningar i tunnelodling

Odling i tunnel har blivit allt vanligare. Tunnelodling innebär att odlingen sker på friland, men under en ställning som oftast är täckt av plast och som är stor nog att gå in i och arbeta under.

Ett växtskyddsmedel som endast har godkänts för användning i fält är inte riskbedömd för de förhållanden som finns i en tunnel. I riskbedömningen för fältanvändning ingår inte exponeringen för de som använder medlet i en tunnel. På motsvarande sätt har ett växtskyddsmedel som endast är godkänt för användning i växthus inte blivit riskbedömt för de fältförhållanden som finns i en tunnel. För sådana medel saknas en relevant riskbedömning för effekter på miljön eller de som bor i fältets närhet och de resthalter som kan uppkomma och påverka de som äter av grödan.

Använda växtskyddsmedel i tunnelodling

Om du behöver använda ett växtskyddsmedel vid odling i tunnel får du bara använda medel som är godkända för det. De användningar som ett växtskyddsmedel är godkända för ska framgå av märkningen (etikett och bruksanvisning). Om tunnelodling ingår som ett användningsområde i märkningen är det alltså tillåtet att använda det medlet vid odling i tunnel. Du får också använda medlet i tunnelodling om det finns ett utökat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för den användningen.

Sätta ut växtskyddsmedel för tunnelodling på marknaden

Om du är innehavare av ett produktgodkännande och vill få din produkt godkänd även för tunnelodling behöver du ansöka om en villkorsändring. Om du vill göra en ansökan för en ny produkt måste tunnelodling och relevanta riskbedömningar för tunnel ingå i din ansökan.

De bedömningar som behöver finnas för att ett växtskyddsmedel ska kunna godkännas för användning i tunnelodling är

  • en riskbedömning för förhållanden i fält när det gäller utvärdering av effekter på miljö och boende kring fältet samt resthalter i grödan
  • en riskbedömning för förhållanden i växthus när det gäller exponering av användare
  • en bedömning av effektivitet, antingen för växthus- eller fältanvändning

Även om ditt växtskyddsmedel redan har godkänts för användning både i växthus och i fält behöver du göra en ansökan för att få medlet godkänt för tunnelodling. Om användningen vid tunnelodlingen, till exempel när det gäller dos och antal behandlingar, redan täcks in av de tidigare godkända användningarna i fält och i växthus så behövs inga ytterligare riskbedömningar.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en vägledning om ansökan för tunnelodling.

Vägledning om datakrav vid ansökan om godkännande för tunnelodling (på engelska, PDF 32 kB) , 55.5 kB.

Senast uppdaterad 15 juni 2023