Parallellhandelstillstånd

Om du vill använda eller släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden måste det vara godkänt i Sverige. För vissa produkter kan du ansöka om att få ett så kallat parallellhandelstillstånd.

Du kan få ett parallellhandelstillstånd i Sverige för ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat EU-land, om det är identiskt med ett medel som redan är godkänt i Sverige. Innehavaren av ett parallellhandelstillstånd får importera och sälja ett sådant medel på den svenska marknaden.

Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Ett växtskyddsmedel betraktas som identiskt med referensprodukten om

  • det är tillverkat av samma eller ett anknutet företag, eller på licens med identiska tillverkningsprocesser,
  • det har identiska verksamma ämnen, skyddsämnen och så kallade synergister i specifikationen samt identisk halt och beredningsform
    och
  • det innehåller samma eller likvärdiga tillsatsämnen och har samma förpackningsmaterial eller form som garanterar produktens säkerhet när det gäller människors eller djurs hälsa eller miljön.

I vårt bekämpningsmedelsregistret kan du söka uppgifter om alla växtskyddsmedel som är eller har varit godkända att använda och släppa ut på marknaden i Sverige. Om produkten inte finns i registret kan det bero på att den aldrig varit godkänd i Sverige.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Använd blanketten MIP-0017-E för att ansöka om parallellhandelstillstånd (på engelska, dotx 80 kB) , 73.2 kB.

Senast uppdaterad 17 maj 2022