Ansök om godkännande för växtskyddsmedel

Innehåll:

För att få sälja eller använda ett växtskyddsmedel i Sverige måste produkten vara god­känd av Kemikalie­inspektionen. I vår guide hittar du information om vilka olika ansökningstyper som finns och länkar till relevanta vägledningsdokument och ansökningsformulär.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta ett kemiskt växtskyddsmedel eller ett biologiskt växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer behöver produkten vara godkänd av Kemikalieinspektionen. Du ansöker enligt reglerna i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Guide till ansökningar

På sidan Guide för ansökan får du en översikt över de olika typer av ansökningar du kan göra.

På sidan Blanketter och vägledningar hittar du ansökningsblanketter och vägledningsdokument som du kan behöva till din ansökan.

För att lämna in din ansökan kan du använda en molntjänst. Det går bra att använda antingen Kemikalieinspektionens tjänst som heter File-share eller en egen tjänst. Vill du använda Kemikalieinspektionens molntjänst behöver du ett konto som du får genom att mejla kemi@kemi.se och fråga efter det.

Mer information om några av ansökningstyperna

Här finns länkar direkt till mer detaljerad information om några av ansökningstyperna.

Nytt produktgodkännande

Förnyat produktgodkännande

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde - UPMA

Parallellhandelstillstånd

Tillstånd för forskning och utveckling

Dispens vid nödsituation

Senast uppdaterad 29 februari 2024