Verksamma ämnen som utgår

Innehållsförteckning:

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena i Tabell 1 nedan ska återkallas eller inte få förnyat godkännande för användning i växtskyddsmedel inom EU. I kommissionens beslut anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla de produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne. Vissa beslut anger bara att godkännandena inte blir förlängda då företaget inte har ansökt om ett förnyat godkännande.

EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen. I besluten finns skälen till varför respektive ämne har återkallats eller inte har fått förnyat godkännande.

Tabell 1. Verksamma ämnen som återkallas eller inte fått förnyat godkännande

Verksamt ämne

Senaste datum för återkallande av produkter

Maximal anståndstid

bentiavalikarb Länk till annan webbplats.

13 juni 2024

13 december 2024

Triflusulfuron-metyl Länk till annan webbplats.

20 februari 2024

20 augusti 2024

Ipkonazol Länk till annan webbplats.

31 augusti 2023

29 februari 2024

Spirotetramat Länk till annan webbplats.

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2023, Tabell 3b.

Isopyrazam Länk till annan webbplats.

8 september 2022

8 december 2022

Indoxakarb Länk till annan webbplats.

19 mars 2022

19 september 2022

Mankozeb Länk till annan webbplats.

4 juli 2021

4 januari 2022

Pencykuron Länk till annan webbplats.

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2020, Tabell 3b.

Dinatoniumbensoat Länk till annan webbplats.

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2020, Tabell 3b.

Imidakloprid Länk till annan webbplats.

Inget datum angivet i EU-beslutet.

Inte angivet i EU-beslutet, gå till sidan Aktuella beslut 2020, Tabell 3b.

Tiofanatmetyl Länk till annan webbplats.

19 april 2021

19 oktober 2021

Betacyflutrin Länk till annan webbplats.

20 januari 2021

20 juli 2021

Tiakloprid Länk till annan webbplats.

3 augusti 2020

3 februari 2021

Klorprofam Länk till annan webbplats.

8 januari 2020

8 oktober 2020

Desmedifam Länk till annan webbplats.

1 januari 2020

1 juli 2020

Propikonazol Länk till annan webbplats.

19 juni 2019

19 mars 2020

Dikvat Länk till annan webbplats.

4 maj 2019

4 februari 2020

Pymetrozin Länk till annan webbplats.

30 april 2019

30 januari 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnena Länk till annan webbplats.

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

För de ämnen som inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. De produkter som berörs och beslutade anståndstider för varje enskild produkt hittar du i Tabell 3b på sidorna Aktuella beslut för respektive år.

Gå till sidan Aktuella beslut 2023

Verksamma ämnen i fokus - neonikotinoider

Via länken nedan når du en sida som ger mer ingående information om återkallanden och inskränkningar av de neonikotinoider som visat sig ge oacceptabla risker för pollinerande insekter.

Läs mer om neonikotinoider som verksamma ämnen


Senast uppdaterad 9 januari 2024