Verksamma ämnen som är PFAS

Det finns verksamma ämnen godkända inom EU för användning i växtskyddsmedel som definieras som PFAS. I det förslag till bred begränsning av PFAS-ämnen inom Reach som tagits fram är verksamma ämnen i bekämpningsmedel undantagna.

I det förslag till bred begränsning av PFAS-ämnen som Sverige och fyra andra europeiska länder har föreslagit är verksamma ämnen i bekämpningsmedel undantagna. Skälet till att de är undantagna är att bekämpningsmedel regleras i särskild lagstiftning.

I dagsläget är 38 verksamma ämnen som definieras som PFAS godkända för att användas i växtskyddsmedel inom EU. I Sverige används 19 av dessa verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Nedan finns en lista på de verksamma ämnen som definieras som PFAS enligt OECD:s definition och som är godkända att använda i växtskyddsmedel inom EU. OECD definierar PFAS som ett ämne som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF3) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF2-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatom fäst vid den. I listan framgår även vilka PFAS som förekommer i produkter som är godkända i Sverige.

Tabell över godkända verksamma ämnen som är PFAS.

Verksamt ämne

Cas nr

Godkända produkter finns i Sverige

Beflubutamid

113614-08-7

Ja

Cyflufenamid

180409-60-3

Ja

Cyflumetofen

400882-07-7

Nej

Diflufenikan

83164-33-4

Ja

Flazasulfuron

104040-78-0

Nej

Flonikamid (IKI-220)

158062-67-0

Ja

Fluazifop-P

83066-88-0

Ja

Fluazinam

79622-59-6

Ja

Flubendiamid

272451-65-7

Nej

Fludioxonil

131341-86-1

Ja

Flufenacet

142459-58-3

Ja

Flumetralin

62924-70-3

Nej

Fluometuron

2164-17-2

Nej

Fluopikolid

239110-15-7

Ja

Fluopyram

658066-35-4

Ja

Flurokloridon

61213-25-0

Nej

Flutianil

958647-10-4

Nej

Flutolanil

66332-96-5

Nej

Gamma-cyhalotrin

76703-62-3

Ja

Isoxaflutol

141112-29-0

Nej

Lambda-cyhalotrin

91465-08-6

Nej

Mefentrifluconazol

1417782-03-6

Ja

Metaflumizon

139968-49-3

Nej

Oxatiapiprolin

1003318-67-9

Ja

Oxyfluorfen

42874-03-3

Nej

Penoxsulam

219714-96-2

Nej

Pentiopyrad

183675-82-3

Nej

Pikolinafen

137641-05-5

Ja

Prosulfuron

94125-34-5

Nej

Pyridalyl

179101-81-6

Nej

Pyroxsulam

422556-08-9

Ja

Sulfoxaflor

946578-00-3

Nej

Taufluvalinat

102851-06-9

Ja

Teflutrin

79538-32-2

Ja

Tembotrion

335104-84-2

Nej

Tetrakonazol

112281-77-3

Nej

Trifloxistrobin

141517-21-7

Ja

Tritosulfuron

142469-14-5

Ja

Tabellen skapades 2024-06-20

Senast uppdaterad 2 juli 2024