Aktuella beslut 2020

Innehållsförteckning:

Här hittar du information om beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat hittills under 2020. I respektive tabell presenteras kortfattat vilka produkter som fått nya godkännanden eller ändrade villkor för användaren, eller som återkallas och ska fasas ut. Observera att tabellerna inte tar upp alla typer av beslut, till exempel inte förlängning eller förnyande av godkännande utan villkorsändringar, eller beslut som endast berör innehavaren av godkännandet.

Motsvarande tabeller för beslut som togs under år 2019 finner du på sidan Aktuella beslut 2019.

Gå till sidan Aktuella beslut 2019

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du alla besluten så snart de har hunnit publiceras där. Där finner du även de fullständiga villkoren i godkännandet.

Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under 2020 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1 – Nya produktgodkännanden

Produkt­namn

Regist­rerings­

nummer

Godkänt fr.o.m.

Använd­nings­­område

Behörig­hets­klass

Duplosan D

5664

2020-12-17

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, höstråg, höstrågvete och vårhavre.

2L

Systiva

5665

2020-12-04

Mot snömögel och sköldfläcksjuka i odlingar av höstråg genom betning av utsäde.

Mot svampangrepp i odlingar av korn och höstvete genom betning av utsäde.

2L

Pecari 300 EC

5660

2020-11-24

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

2L

Kudos

5659

2020-11-24

Mot tillväxt av skott på äppelträd.

2L

Gigant

5652

2020-11-10

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.

2L

Camposan Extra

5650

2020-11-04

För stråförkortning i odlingar av korn, vete, höstrågvete, höstråg och
speltvete.

2L

Pomax

5640

2020-10-27

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

2L

Overtake

5634

2020-09-25

Mot örtogräs i gräsmattor.

2L

Corum

5631

2020-09-18

Mot ogräs i odlingar av ärter och bönor.

2L

Entargo

5627

2020-09-07

Mot svartpricksjuka i odlingar av vete.

Mot stråknäckare i odlingar av vete.

Mot kornets bladfläcksjuka i odlingar av korn.

2L

Goltix Gold

5625

2020-09-07

Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

2L

Leopard

5624

2020-09-04

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot gräsogräs i odlingar av potatis.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av oljerättika.
Mot gräsogräs i odlingar av ärter och bönor.

2L

Leopard

5621

2020‑07‑07

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot gräsogräs i odlingar av potatis.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av oljerättika.
Mot gräsogräs i odlingar av ärter och bönor.

2L

Isomate CLS plus

5617

2020-07-03

Mot vecklare i odlingar av äpple, päron, körsbär och surkörsbär.

2L

INCELO WG

5616

2020-06-18

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstrågvete och höstråg.

2L

Zorvec Endavia

5614

2020-06-09

Mot bladmögel i odlingar av potatis.

2L

Protendo 300 EC

5615

2020-06-12

Mot svamp­angrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Mot bomulls­mögel och svartfläck­sjuka i odlingar av raps och rybs.

2L

1,4SIGHT

5609

2020-05-19

För gronings­hämmande behandling av lagrad potatis.

2L

Snigelmedel X Sniglar- Nej tack

5608

2020-05-05

Mot sniglar och snäckor i trädgårdar och växthus.

3

Tocalis

5607

2020-04-29

Mot ogräs i odlingar av fodermajs.

2L

Input

5606

2020-04-15

Mot svamp­angrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.

2L

Avoxa

5604

2020-03-31

Mot ogräs i odlingar av vete, råg och rågvete.

2L

Orocide Plus

5605

2020-03-27

Mot insektsangrepp i växthus­odlingar av tomat, paprika och chili.

2L

Difcor 250EC5601

2020-03-24

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta. Mot bomulls­­mögel och svartfläck­sjuka i odlingar av raps och rybs.

2L

Credit Xtreme,

5602

2020-03-18

Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning av vall, gräsbevuxna idrotts­anläggningar och gräsmattor.

2L

Madex TOP

(se även tabell 2b och c)

5598

2020-02-12

Mot äppelvecklar­larver i odlingar av äpple och päron.

2L

Nexide CS

5595

2020-02-07

Mot insekts­angrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete.

Mot insekts­angrepp i odlingar av ärter.

Mot insekts­angrepp i odlingar av raps och rybs.

2L

Rexade 440

5593

2020-01-31

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och vårvete.

2L

Ändrade produktgodkännanden

I tabellerna 2a - c presenteras beslut där Kemikalieinspektionen gett villkorsändringar av betydelse för användaren. Mindre ändringar, där produktgodkännandet fortsätter under oförändrat registreringsnummer, se tabell 2a. Ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se tabell 2b för det nya registreringsnumret och tabell 2c för utfasningstider för förpackningar med det utgående registreringsnumret.

Tabell 2a – Ändrade produktgodkännanden med samma registreringsnummer

Produkt­namn

Registrerings­

nummer

Ändrat/nytt villkor

Rotstop S Gel

5479

Behörighetsklass tillfälligt ändrad till klass 3 under perioden 27 oktober 2020 till 30 april 2022.

Basinox

5583

Behörighetsklass tillfälligt ändrad till klass 3 under perioden 27 oktober 2020 till 30 april 2022.

Teppeki

4966

Nya användningsområden:

Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter och bönor med balja.

Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Centium 36 CS

4778

Ett nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av åkerbönor.

Cerone

3571

Ändrad tid för applicering, från BBCH 39-49 till BBCH 32-49.

Elatus Era

5321

Användning i havre har lagts till.

Elatus Plus

5315

Ett nytt användningsområde har lagts till: Mot kronrost i havre.

Cuadro NT

5291

Höjd dos för användning i odlingar av gräsfrö, från 0,8 L produkt/ha till 1,2 L produkt/ha.

Nufarm MCPA 750

3236

Ändrade villkor för användning i höstsäd genom tillägg av BBCH 20–29 till användning i höstsäd.

Medax Max

5317

Delad behandling (split application) av stråförkortning i odlingar av vårvete och vårkorn.

Cedomon

4234

Ändrad behörighetsklass till klass 2L.

Cerall

4746

Ändrad behörighetsklass till klass 2L.

Cedress

4935

Ändrad behörighetsklass till klass 2L.

Mycostop

4295

Ändrad behörighetsklass till klass 2L.

Turex 50WP

4492

Ändrad behörighetsklass till klass 3
(rättelse, tidigare felaktigt angiven i denna tabell som 2L).

Propulse SE 250

5347

Ett nytt användningsområde har lagts till: Mot torrfläckssjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.

MCPA 750

3345

Ändrade villkor för användning i höstsäd genom tillägg av utvecklingsstadierna BBCH 20-29.

Librax

5453

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

Kinto Plus

5527

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

Imtrex XE

5532

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.

Priaxor

5345

Ny klassificering som Lact. och märkning med H362, Kan skada spädbarn som ammas, samt nya skyddsåtgärder.


Tabell 2b – Ändrade produktgodkännanden under nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Nytt Reg nr

Ändrat eller nytt villkor

Äldre reg ­nr,
se tabell 2c

Hussar Plus OD

5661

Nya och strängare villkor, bland annat tidpunkt för behandling.

5221

Othello OD

5653

Nya och strängare villkor, bland annat tidpunkt för behandling.

5268

Cossack OD

5642

Nya och strängare villkor vid spridning.

5263

Atlantis OD

5641

Nya och strängare villkor, bland annat för dos och tidpunkt för behandling.

4838

Apron XL

5635


Ändrat användningsområde:

Mot svampangrepp i växthusodlingar av rädisor, kepalök, gurka, sallat, broccoli, blomkål, brysselkål, vitkål, kålrabbi, dill och persilja

genom betning av utsäde.

4362

Madex Top

5603

Byte av innehavare.

5598


Tabell 2c – Utfasning av produktgodkännanden med äldre registreringsnummer och länkade UPMA

Produkt

Skäl till att produkt­godkännandet med äldre registrerings­nummer upphör

Sista datum för försäljning

Sista datum för användning, lagring och bortskaffande

Hussar Plus OD, reg nr 5221

UPMA - Mot ogräs i utsädesodlingar av ängsgröe och rödsvingel.

Nya och strängare villkor.

2021-06-30

2022-06-30

Othello OD, reg nr 5268

Nya och strängare villkor.

2021-05-31

2022-05-31

Cossack OD, reg nr 5263

Nya och strängare villkor.

2020-04-30

2022-04-30

Atlantis OD, reg nr 4838

Nya och strängare villkor.

2020-04-30

2022-04-30

Apron XL, reg nr 4362

UPMA - Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter i växthus.

Ändrat användningsområde.
Enligt ett EU-beslut får utsäde betat med metalaxyl-M inte sås utomhus från 1 juni 2021.

2021-04-01

2021-06-01

Madex Top, reg nr 5598

Byte av innehavare.

2020-09-18

2021-09-18

Produktgodkännanden som upphör

I tabell 3a och b visas Kemikalieinspektionens beslut i år om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När anståndstiderna löper ut får produkterna inte finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. Skälen till att godkännandena upphör framgår av tabellerna. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För utgående registreringsnummer, men där produkten fortsatt finns på marknaden under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och c.)

Tabell 3a – Produktgodkännanden och UPMA som upphör

Produkt

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Glypro Bio, reg nr 4753

Återkallas på begäran av innehavaren.

2021-06-30

2022-06-30

Glyphomax Bio, reg nr 4457

Återkallas på begäran av innehavaren.

2021-06-30

2022-06-30

Vibrance SB, reg nr 5444

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande. Enligt ett EU-beslut får utsäde betat med metalaxyl-M inte sås utomhus från 1 juni 2021.

2021-02-28

2021-05-31

Jablo, reg nr 4972

samt Spectra, PHT-0011-4972

Innehavaren har inte ansökt om förlängt produkt­godkännande.

2021-01-31

2022-01-31

Roundup Gold ST, reg nr 4969

Innehavaren har inte ansökt om förlängt produkt­godkännande.

2021-01-31

2022-01-31

Storanet, reg nr 5278

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2021-01-31

2022-01-31

Trinet P, reg nr 5279

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2021-01-31

2022-01-31

Fastac 50, reg nr 4530

UPMA - Mot insektsangrepp i frilandsodling av persilja och späda bladgrönsaker (baby-leaf)

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2021-01-31

2022-01-31

Rotstop, reg nr 5475

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2020-10-31

2021-10-31

Rotstop S, reg nr 5476

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2020-10-31

2021-10-31

Rotstop E, reg nr 5477

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2020-10-31

2021-10-31

Rotstop V, reg nr 5478

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produkt­godkännande.

2020-10-31

2021-10-31

UPMA för krusbär för Steward 30 WG, reg nr 5429

På grund av risk för skador på grödan har Kemikalie­inspektionen återkallat utvidgning av produkt­godkännande för det mindre användnings­området krusbär.

Ej tillämpligt

2020-01-23


Tabell 3b Produktgodkännanden och UPMA som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör i EU

Produkt

Verksamt ämne

Sista datum för försäljning

Sista datum för användning, lagring och bortskaffande

Acrobat WG, reg nr 4201

UPMA - Mot svampsjukdomar i odlingar av spenatfrö

mankozeb

2021-12-04

2022-01-04

Monceren FS 250, reg nr 4357

pencykuron

2021-11-30

2022-11-30

Beta-Baythroid SC 025, reg nr 5495

betacyflutrin

2021-07-20

2021-07-20

Confidor WG 70, reg nr 5569

imidakloprid

2021-06-01

2022-06-01

Arbinol B, reg nr 5000

dinatoniumbensoat

2021-06-01

2022-06-01

Topsin WG, reg nr 4888

UPMA - Mot fruktträdskräfta i odling av äpple och päron efter skörd.

UPMA - Mot svampangrepp på skogsplantor i skogsplantskolor.

tiofanatmetyl

2021-04-30

2021-10-19

Biscaya OD 240, reg nr 5437

UPMA - Mot bönsmyg (Bruchus rufimanus Boh.) i odlingar av åkerböna.

Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver

tiakloprid

2020-10-31

2021-02-03

Calypso SC 480, reg nr 5427

UPMA - Mot insektsangrepp i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär och vinbär.

UPMA - Mot insektsangrepp i frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, morot, gurka, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Mot insektsangrepp i växthusodling och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukt, aubergine och prydnadsväxter.

tiakloprid

2020-10-31

2021-02-03

Neo-Stop L500 HN, reg nr 4960

klorprofam

2020-06-30

2020-10-08

Besluten publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.

UPMA – utvidgning av produktgodkännande

I Tabell 4 återfinns de utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden, så kallade UPMA,som Kemikalieinspektionen har beviljat under 2020. Ett beviljat UPMA är i normalfallet giltigt så länge produkten är fortsatt godkänd under oförändrat registreringsnummer, och fasas vanligen ut med samma anståndsperioder som produktens ordinarie användningsområden på det utgående registreringsnumret. (För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där återkallade UPMA redovisas tillsammans med utfasningsinformation om det registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till. )

Tabell 4 – UPMA - utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt­namn

Registrerings-

nummerDatum då beslutet

träder i kraft

UPMA

Matrigon 72 SG

5013

2020-11-18

Mot örtogräs i frilandsodlingar av kålrot.

Pictor Active

5405

2020-11-18

Mot svampangrepp i odlingar av senap, vallmo, lin, oljerättika och safflor/färgtistel.

Goltix Gold

5625

2020-11-04

Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter.

Mot ogräs i frilandsodlingar av skogsplantskoleväxter. Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland.

Mot ogräs i utsädesodlingar av spenat.

Gallery

5389

2020-10-29

Mot örtogräs i odlingar av kepalök.

BotaniGard WP

5406

2020-10-16

Mot insektsangrepp i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar.

Select

5468

2020-10-09

Mot gräsogräs i odlingar av palsternacka, rotpersilja, purjolök och oljerättika.

Flexity

4847

2020-09-24

Mot mjöldagg i växthusodlingar av tomat, mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar.

Movento SC 100

5246

2020-07-24

Mot angrepp av insekter och kvalster i frilandsodlingar av vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon, havtorn, hallon, blåhallon, björnbär, allåkerbär, vindruvor, pak-choi, fänkål, sockermajs och julgranar.

Topsin WG

4888

2020-07-01

Mot svampangrepp på skogsplantor i skogsplantskolor.

EXTERIS StressGard

5461

2020-07-01

Mot myntfläcksjuka på tee, green och krage på golfbanor.

Amistar

5465

2020-06-08

Mot Alternaria spp. i odlingar av lin.

Mot selleribladfläcksjuka i frilandsodlingar av rotselleri.

Mot svampangrepp i frilandsodlingar av bladpersilja.

Mot mjöldagg och gurkbladmögel i frilandsodlingar och växthusodlingar av gurka.

Mot gråmögel och hallonskottsjuka i frilandsodlingar av hallon.

Mot mjöldagg i växthusodlingar av tomat.

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Pixxaro EC

5318

2020-05-06

Mot örtogräs i spenat för utsädesproduktion.

Proman

5348

2020-05-05

Mot ogräs i utsädesodling av spenat och ärter samt mot ogräs i frilandsodling av jordgubbar under planteringsåret.

Comet Pro

5163

2020-04-28

Mot svampangrepp i frilandsodling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova.

Titus

5499

2020-04-28

Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter.

Boxer

5565

2020-04-16

Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot ogräs i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, bruna bönor och sparris på friland.
Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök (av kepalök och salladslök), purjolök och vitlök på friland.

Select Plus

5293

2020-03-02

Mot gräsogräs i frilandsodling av plantskoleväxter. Får inte användas på växter som bildat ätliga delar.

Gallery

5389

2020-01-16

Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.

Mot ogräs i växthusodlingar av skogsplantor.

Parallellhandelstillstånd - PHT

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under året. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser. Produkten skall ha svensk märkning där bl a PHT-numret skall framgå.

Tabell 5 - Parallellhandelstillstånd

Produktnamn för PHT

PHT-nummer

Referensprodukt

Spectra FL

PHT-0073-5297

Roundup Flick, reg nr 5297

Jablo FL

PHT-0072-5297

Roundup Flick, reg nr 5297

Evolya

PHT-0070-5607

Tocalis, reg nr 5607

Pro-Opti

PHT-0068-5566

Roxy 800 EC, reg nr 5566

Regucil

PHT- 0067-4140

Moddus M, reg nr 4140

Quadris

PHT-0063-5465

Amistar, reg nr 5465

Diopyr

PHT-0064-5339

Property 180 SC, reg nr 5339

Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat ansökan om dispens vid nödsituation för följande produkter och tidsperioder:

Tabell 6 – Dispens vid nödsituation

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Giltighet

Typosan

(S)-cis-Verbenol
(feromon)

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2021-04-15 till 2021-08-13

Phero-X-Lure IT

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2021-04-01 till 2021-07-29

Gallup Biograde 360

5518

För nedvissning av havre, korn och vete i Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Skörden får inte gå till humankonsumtion.

Från 2020-09-01 till 2020-10-30

Spotlight Plus

5577

Mot utlöpare i yrkesmässig odling av jordgubbar på friland.

Från 2020-07-15 till 2020-10-30

Gozai

Pyraflufenetyl

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Dispensen får bara användas om spotlight Plus använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2020.

Från 2020-07-10 till 2020-11-07

Beloukha

Pelargonsyra

För nedvissning i utsädesodlingar av rödklöver, alsikeklöver och vitklöver.

Från 2020-07-15 till 2020-11-12

Teppeki

4996

Mot bladlöss i odling av sockerbetor.

Från 2020-06-17


till 2020-08-31

Basagran SG

4115

Mot örtogräs i odlingar av kepalök.


Från 2020-06-11 till 2020-07-10

Avaunt

5433

Mot insektsangrepp i utsädesodlingar av oljerättika.

Från 2020-06-11

till 2020-07-30

Dithane NT

Mankozeb

Mot lökbladmögel (

Peronospora destructor

) i odlingar av kepalök och mot skorv (

Ventura inaequalis

) i odlingar av äpple.

Från 2020-06-11

till 2020-09-10

Gibb Plus

Gibberellin GA7

Gibberellin GA4

Mot frostrelaterade skador i yrkesmässiga odlingar av äpple och päron.

Från 2020-05-20

till 2020-06-30

Cleravo, reg nr 5330

Imazamox

Kinmerak

Mot örtogräs i frilandsodlingar av sojabönor.

Från 2020-05-14
till 2020-07-31

Typosan P306

(S)-cis-Verbenol
(feromon)

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2020-04-15

till 2020-08-13

Phero-X-Lure IT

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i

stående granskog.

Från 2020-04-01

till 2020-07-29

Senast uppdaterad 12 augusti 2022