Aktuella beslut 2019

Innehållsförteckning:

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattade under perioden mars-december 2019. Observera att listan inte är fullständig. Exempel på beslut som inte tas upp här är mindre administrativa ändringar samt beslut om förlängda eller förnyade produktgodkännanden som inte innehåller några större villkorsändringar.

Motsvarande tabeller för beslut som tas under år 2020 finner du på sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats.hittar du alla besluten så snart som de har hunnit publiceras där. Där finner du även de fullständiga villkoren i godkännandet.

Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har sedan mars 2019 fattat beslut om flera nya produktgodkännanden. I tabell 1 nedan kan du se vilka medel det gäller. Observera att besluten presenteras i kronologisk ordning där de senaste kommer längst ner.

Tabell 1 – Nya produktgodkännanden

Produkt­namn

Registrerings­­nummer

Användnings­område

Behörighets­­klass

Imtrex XE

5532

Mot svamp­angrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

2L

Eradicoat Max

5536

Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthus­odlingar.

2L

Bontima

5535

Mot svamp­angrepp i odlingar av korn.

2L

Kinvara

5530

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.

2L

Variano Xpro

5533

Mot svamp­angrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.

2L

Provanto Spray

5534

Mot insekts­angrepp på prydnadsväxter inomhus.

3

Orius 200 EW

5540

Mot svamp­angrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Mot svamp­angrepp i odlingar av raps.

Mot svamp­angrepp i odlingar av gräsfrö.

2L

Votivo

5525

Mot betcystnematod och stjälknematod i sockerbetor och foderbetor genom betning av utsäde.

2L

Targa Super 5SC

5577

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, rödbetor, potatis, morötter,
rotselleri, palsternacka och kålrot.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor.
Mot gräsogräs i odlingar av baljväxter.
Mot gräsogräs i utsädesodlingar av klöver och rödsvingel.
Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av kummin.

2L

Amylo-X WG

5546

Mot gråmögel och mjöldagg i växthusodling av tomat, paprika, aubergin,
jordgubbar och andra bär.
Mot gråmögel och bomullsmögel i växthusodling av sallat och
sallatsväxter.
Mot gråmögel i växthusodling av gurkväxter.
Mot Trichoderma aggressivum i odling av svamp.

2L

Banarg

5545

För mognads­reglering av bananer och citrusfrukter.

1 Sox

KRYPT 540

5551

Mot ogräs och annan vegetation.

För nedvissning av vall.

För nedvissning av ärter.

2L

Gallup 360-K

5550

Mot ogräs och annan vegetation.

För nedvissning av vall.

För nedvissning av ärter.

2L

Quickphos 56% GE

5554

Mot insekts­angrepp i tomma lagerutrymmen.
Mot insekts­angrepp vid inlagring av spannmål, torkad frukt, torkade grönsaker, oljefrön och torkade baljväxter.
Mot insekts­angrepp i spannmål för utskeppning.

1 Sox

Prepper

5553

Mot svamp­angrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde.

2L

Hurler

5555

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Mot örtogräs i odlingar av slåttervall och betesvall.

2L

Attraxor

5549

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrotts­anläggningar.

För tillväxtreglering i odling av gräsmattor.

2L

Mainspring

5558

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter i växthus.

2L

Goltix Queen

5560

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor.

2L

Sekator Plus OD

5564

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete.

2L

Polyversum

5570

Mot bomullsmögel och torröta i odlingar av raps. Mot axfusarios i odlingar av vete och korn.

2L

Polygandron WP

5571

Mot bladmögel i odlingar av potatis.

2L

Polygandron STP

5572

Mot groddbränna i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor genom betning av utsäde.

2L

Polygandron TTP

5573

Mot Rhizoctonia solani i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

2L

Speed

5578

Mot ogräs i trädgårdar.

3

Speed C

5579

Mot ogräs i trädgårdar.

3

Speed AC

5580

För punkt­behandling mot ogräs i trädgårdar.

3

Basinox

5583

Mot rotröta i barrträds­stubbar.

2L

Revystar XL

5584

Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvete och korn. Mot havrens bladfläcksjuka i odlingar av havre.

2L

Revytrex

5585

Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvete och korn

2LÄndrade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om ändrade villkor för ett antal medel. I vissa fall ändras produktgodkännandet och har fortsatt samma registreringsnummer, se tabell 2.a. I andra fall ändras produktgodkännandet på så sätt att det behöver få ett nytt registreringsnummer, se tabell 2.b. Då beslutas också om utfasningstider för produkter som följer det tidigare produktgodkännandet och har äldre registreringsnummer, se tabell 2.c.

Tabell 2.a – Ändrade produktgodkännanden med samma registreringsnummer

Produktnamn

Registrerings­nummer

Ändrat/nytt villkor

Ascra Xpro

5272

Höjd dos för användning mot svampangrepp i odlingar av höstvete.

Pico 750 WG

5510

Utvidgad användning med möjlighet till höstapplicering i höstsäd.

Leimay

4982

Ny klassificering som Carc. kat 2 och märkning med H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

Serenade ASO

5251

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot lackskorv i odlingar av potatis.
Mot bomullsmögel och svartfläckssjuka i odlingar av raps.
Mot gräsmjöldagg i odlingar av vete, rågvete, råg och havre.
Mot gräsmjöldagg och kornrost i odlingar av korn.

FERRIMAX

(Mot Sniglar F)

5400

Produkten har bytt namn från Mot Sniglar F till FERRIMAX.

Mirador 250 SC

5464

Nya användningsområden har lagts till för både höst- och vårgrödor. Även höjda doser för vissa användningsområden. För mer detaljer se villkorsbilagan i beslutet.

Ortiva Top

5423

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot svampangrepp i odlingar av morötter, palsternacka, äkta haverrot, pepparrot, persiljerot och rotselleri.

Amistar

5465

Nya användningsområden har lagts till för både höst- och vårgrödor. Även höjda doser för vissa användningsområden. För mer detaljer se villkorsbilagan i beslutet.

Amistar Gold

5416

Följande nya användningsområden har lagts till:

Mot bomullsmögel i vårraps och vårrybs.

Lentagran WP

5214

Följande nya användningsområden har lagts till:
Mot örtogräs i odling av ärter (torkade).
Mot örtogräs i odling av ärter (färska), med eller utan balja.


Tabell 2.b – Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Ändrat/nytt villkor

Anmärkning

Boxer

5565

Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpnings­medels­registret.

Se även

tabell 2.c

Roxy 800 EC

5566

Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpnings­medels­registret.


Se även

tabell 2.c

Purelo

5567

Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpnings­medels­registret.

Se även

tabell 2.c

Jura

5568

Nya villkor som innebär bland annat;

- skyddsavstånd på 500 m till vissa kommersiella odlingar

- spridning endast kl 18-03, vid lufttemperatur max 15 grader och vindhastighet max 3 m/s

- utrustning för minst 75% reducering av vindavdriften

För fullständiga villkor och när de ska tillämpas, se villkorsbilagan till beslutet för produkten i Bekämpnings­medels­registret.

Se även

tabell 2.c

Confidor WG 70

5569

Nya villkor som innebär att produkten endast får användas i slutna växthus som uppfyller definitionen av ett växthus i EUs växtskydds­medels­förordning 1107/2009. Villkoret syftar till att förhindra utsläpp av det verksamma ämnet imidakloprid till miljön.

För äldre reg nr 5486, se även tabell 2.c

Heritage

5574

Nya villkor som innebär en begränsad användning med syfte att minska riskerna för vattenlevande organismer.

För äldre reg nr 5361, se även tabell 2.c

Spotlight Plus

5577

Ny innehavare av produkt­godkännandet och nya användningsvillkor som bland annat innebär ändrad dos och hur ofta och när behandling får ske.

För äldre reg nr 4851, se även tabell 2.c

Callisto

5582

Nya villkor för att skydda mot läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten.

För äldre reg nr 4898, se även tabell 2.c

Border 100 SC

5581

Nya villkor för att skydda mot läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten.

För äldre reg nr 5253, se även tabell 2.c


Tabell 2.c – Utfasning av produkt­godkännanden med äldre registrerings­nummer

Produkt

Skäl till att produkt­god­kännandet med äldre registrerings­nummer upphör

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Boxer, reg nr 3887

UPMA - Mot gräsogräs i utsädesodlingar av ängsgröe.

UPMA - Bekämpning av ogräs i odlingar av jordgubbar.

UPMA - Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök och purjolök.

UPMA - Mot ogräs i odlingar av morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, bruna bönor och sparris.

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19

2020-07-31

Roxy 800 EC, reg nr 5137

PHT-0023-5137 pro-Opti

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19

2020-07-31

Purelo, reg nr 5385

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19

2020-07-31

Jura, reg nr 5421

Strängare villkor för spridning av produkten på grund av resthalter av prosulfokarb i närliggande odlingar.

2020-03-19

2020-07-31

Confidor WG 70, reg nr 5486

Strängare villkor som innebär att produkten bara får användas i slutna växthus för att förhindra utsläpp av det verksamma ämnet imidakloprid till miljön.

2019-10-08

2020-01-08

Heritage, reg nr 5361

Strängare villkor på grund av ny information om verksamma ämnet azoxistrobin, som innebär risker för vattenlevande organismer.

2020-04-07

2021-04-07

Spotlight, reg nr 4851

Ny innehavare av produkt­godkännandet och nya användnings­villkor som bland annat innebär ändrad dos och hur ofta och när behandling får ske.

2020-05-31

2021-05-31

Callisto, reg nr 4898

Strängare villkor på grund av risk för läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten.

2020-07-31

2021-07-31

Border 100 SC, reg nr 5253

Strängare villkor på grund av risk för läckage av det verksamma ämnet mesotrion till grundvatten.

2020-07-31

2021-07-31

Produktgodkännanden som upphör

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om anståndstider för produktgodkännanden för utfasning av ett antal produkter. Se vilka produkter det gäller i tabellerna nedan. Besluten innebär att när anståndstiderna löper ut upphör produkterna att finnas på den svenska marknaden. Skälen till att godkännandena upphör framgår av tabellerna. Produkter som återkallas på grund av att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU hittar du i Tabell 3b. (För utgående registreringsnummer, men där produkten fortsatt finns på marknaden under annat registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och c.)

Tabell 3a – Produktgodkännanden som upphör

Produkt

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för

försäljning

Sista datum för användning,

lagring och bortskaffande

Epok 600 EC, reg nr 4361

UPMA - Mot bladsvamp i odlingar av penséer och rosor

UPMA - Mot bladmögel i pensé- och rosodlingar på friland

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande

2019-12-31

2020-12-31

Imprid Skog, reg nr 5139

Kemikalieinspektionen avslår ansökan om förnyat produktgodkännande

2020-09-30

2021-06-30

Platform 40 WG, reg nr 4772

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande

2020-01-31

2021-01-31

Herbiclean SL, reg nr 5045

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande

2020-02-29

2021-02-28

Fruktträd Effekt, reg nr 4920

Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande

2020-02-29

2021-02-28

Globaztar 250 SC

Ny information om verksamma ämnet azoxistrobin som innebär risker för vattenlevande organismer.

2019-10-08

2020-01-08

Envision, reg nr 4490

Innehavaren har återkallat sin ansökan om förnyat produktgodkännande.

2020-06-30

2021-06-30


Tabell 3b – Produktgodkännanden som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör

Produkt

Verksamt ämne

Sista datum för försäljning

Sista datum för användning, lagring och bortskaffande

Plenum, reg nr 5460

pymetrozin

2019-10-30

2020-01-30

Reglone, reg nr 3367

UPMA - För avdödning av gröna växtdelar i utsädesodlingar av rädis- och spenatfrö.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor.

UPMA - Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö, ängsgröefrö och lusernfrö. För nedvissning av utsädesodling av lusernfrö.

dikvat

2019-11-04

2020-02-04

Barclay D-quat, reg nr 5005

dikvat

2019-11-04

2020-02-04

Diqua, reg nr 5006

dikvat

2019-11-04

2020-02-04

Quad Glob 200 SL, reg nr 5022

UPMA - För nedvissning i yrkesodlingar av lupin.

dikvat

2019-11-04

2020-02-04

Tilt 250 EC, reg nr 3572

UPMA - Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnads- och plantskoleväxter i växthus och på friland.

propikonazol

2019-12-19

2020-03-19

Stereo 312.5 EC, reg nr 4306

propikonazol

2019-11-01

2020-03-19

Armure, reg nr 4902

PHT-0008-4902 Tiro

propikonazol

2019-12-19

2020-03-19

Barclay Bolt XL, reg nr 5032

propikonazol

2019-12-19

2020-03-19

Banner Maxx, reg nr 5074

propikonazol

2019-12-19

2020-03-19

Banner Maxx II, reg nr 5440

propikonazol

2019-12-19

2020-03-19

Bumper 25 EC, reg nr 4939

propikonazol

2019-12-19

2020-03-19

Betanal Power, reg nr 4868

UPMA - Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor.

Ytterligare namn: Kemifam Power

desmedifam

2020-07-01

2020-07-01

Betasana Duo, reg nr 5058

desmedifam

2020-07-01

2020-07-01

Belvedere, reg nr 5162

desmedifam

2020-07-01

2020-07-01

Gro-Stop Electro

klorprofam

2020-06-30

2020-10-08

Besluten kommer att publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.

UPMA – utvidgning av produktgodkännande

Kemikalieinspektionen har under perioden mars–augusti 2019 fattat beslut om tretton utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden, så kallade UPMA. De gäller för följande produkter.


Tabell 4 – UPMA - utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde

Produktnamn

Registrerings­nummer

UPMA

Calypso SC 480

5427

Mot insektsangrepp i frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär, morot, gurka, prydnadsväxter, plantskoleväxter.

Mot insektsangrepp i växthusodling och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukt, aubergin och prydnadsväxter.

Goltix WG

5261

Mot ogräs i frilandsodlingar av morot, palsternacka och rotpersilja.

Mavrik

4491

Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova och rotselleri.

Pirimor

5463

Mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus.

Steward 30WG

5429

Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot majsmott (Ostrinia nubilalis) i odlingar av majs.
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av vinbär, hallon, krusbär, björnbär, blåbär, körsbär och plommon.

Fibro

5174

Mot kvalsterangrepp och insektsangrepp i odlingar av plantskoleväxter på friland.

Fastac 50

4530

Mot insektsangrepp i frilandsodling av persilja och späda bladgrönsaker (baby-leaf).

VitiSan

5480

Mot mjöldagg i odling av äpple, päron, humle, kålrot och kryddväxter.
Mot Monilinia ssp. i odling av plommon och körsbär.
Mot gråmögel och mjöldagg i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa och zucchini.
Mot gråmögel i friland- och tunnelodlingar av sparris.

Signum

4884

Mot Stemphylium sp i odlingar av purjolök.

Starane 333 HL

5234

Mot örtogräs i odlingar av äpple och päron.

Devrinol

5249

Mot ogräs i odlingar av späda bladgrönsaker (baby-leaf) på friland.

Pictor Active

5405

Mot svampangrepp i odlingar av matärt (torkade kokärter) och bönor (torkade) utom åkerbönor.

Korvetto

5503

Mot ogräs i odlingar av oljerättika.

Parallellhandelstillstånd - PHT

Kemikalieinspektionen har sedan början på år 2019 fattat beslut om tretton parallellhandelstillstånd. De produkter som berörs av besluten framgår av tabellen nedan. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Tabell 5 - Parallellhandelstillstånd

Produktnamn för PHT

PHT-nummer

Referensprodukt

MKH Power SG 70

PHT-0049-5445

Attribut SG 70, reg nr 5445

Mixin

PHT-0051-5215

Cleave, reg nr 5215

Mirador

PHT-0050-5465

Amistar, reg nr 5465

Zaftra AZT 250SC

PHT-0052-5465

Amistar, reg nr 5465

Optimus

PHT-0053-5496

Trimaxx, reg nr 5496

Biltema Ogräsättika

PHT-0054-5418

Kraft Ättika, reg nr 5418

Insektsmedel Insekter - Nej tack

PHT- 0055-5350

Raptol Insekt Effekt Färdigblandad, reg nr 5350

Speed PA Spray

PHT-0056-4658

Finalsan Ogräs Effekt färdigblandad, reg nr 4658

Speed PA

PHT-0057-4657

Finalsan Ogräs Effekt koncentrat, reg nr 4657

Snigelmedel Sniglar - Nej tack

PHT-0058-4414

Ferramol Snigel Effekt, reg nr 4414

Mirror

PHT-0059-5208

Folpan 500 SC, reg nr 5208

DALIMO

PHT-0060-3957

Shirlan, rg nr 3957

HINODE

PHT-0062-4966

TEPPEKI, reg nr 4966

Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens vid nödsituation för följande produkter och tidsperioder.

Tabell 6 – Dispens vid nödsituation

Produkt

Verksamt ämne

Beviljade användningsområden

Giltighet

Gibb Plus

Gibberellin GA7

Gibberellin GA4

För gynnad kartsättning, mot kartfall samt mot slipsar och rost

i yrkesmässig odling av äpplen och päron.

Från 2019-05-15

till 2019-06-30

Basagran SG,

reg nr 4115

Bentazon (natriumsalt)

Mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Från 2019-06-26

till 2019-07-10

Teppeki

Flonicamid

Mot bladlöss i odlingar av sockerbetor.

Från 2019-06-24

till 2019-08-31

Raptol,

reg nr 5351

Pyretriner

Mot kålbladsstekel i yrkesmässiga ekologiska odlingar av bladkål på

friland i Halland och Skåne.

Från 2019-08-09

till 2019-09-30

Senast uppdaterad 12 augusti 2022