En man med en ansiktsmask.

Ansiktsmasker kan omfattas av biocidreglerna.

Regler för ansiktsmasker

Innehållsförteckning:

Du som tillverkar, importerar eller säljer ansiktsmasker kan beröras av flera olika regelverk. Om ansiktsmasken är behandlad med en biocid gäller biocidreglerna.

Ansiktsmasker kan omfattas av biocidreglerna

Biocidprodukter

En ansiktsmask som är behandlad med en biocid för att bekämpa bakterier eller virus omfattas av biocidlagstiftningen. När en sådan behandling ska skydda användaren eller omgivningen mot smitta, snarare än att skydda själva materialet, så betraktas den som en biocidprodukt. Huvudregeln är att biocidprodukter ska prövas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får tillhandahållas på marknaden.

Läs mer om biocidprodukter

Läs mer om vilka biocidprodukter som är tillåtna

Biocidbehandlade varor

En ansiktsmask som är behandlad med en biocid för att skydda själva materialet betraktas som en biocidbehandlad vara. Det behöver framgå tydligt i varans produktinformation att syftet med biocidbehandlingen är att skydda själva materialet och inte användaren eller omgivningen. Du behöver kunna visa att ansiktsmasken har den effekt som du påstår i din marknadsföring. Om du gör påståenden mot till exempel virus så är det alltid ett påstående som ska skydda människan, inte varan eller materialet.

Läs mer om biocidbehandlade varor

Regelverk utöver biocidlagstiftningen

Munskydd

Ett munskydd som används för att minska risken för att sprida eventuell smitta från bäraren till omgivningen räknas som en medicinteknisk produkt och omfattas därmed av regelverket för medicintekniska produkter. Ett exempel på ett munskydd är de blåa operationsmaskerna.

Om du vill veta mer om munskydd, läs på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Andningsskydd

Andningsskydd ska främst skydda bäraren och kan ha olika användningar och syften. Andningsskyddet räknas som personlig skyddsutrustning och regleras bland annat av arbetsmiljölagstiftningen. Den regleras också av konsumentlagstiftningen. Exempelvis är ett andningsskydd till för att skydda någon som arbetar med smittade patienter från att smittas av bakterier eller virus. De kan också användas för att skydda mot damm eller farliga gaser på en arbetsplats.

Om du vill veta mer om andningsskydd, läs på Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Tygmask

En tygmask är mer att betrakta som en slags accessoar. Den är med andra ord varken reglerat som personlig skyddsutrustning eller som en medicinteknisk produkt. Tygmasken kan eventuellt ge ett visst skydd mot att sprida smitta.

Senast uppdaterad 14 augusti 2023