Alkoholhaltiga handgeler är inte kosmetiska produkter

Innehållsförteckning:

Hur en produkt är tänkt att användas styr vilka lagar och regler som gäller för den. Alkoholhaltiga handgeler används i regel som desinfektionsmedel och ska därför märkas som kemiska produkter och följa lagstiftningen för biocidprodukter.

Det går inte att välja att sälja alkoholhaltiga handgeler som kosmetiska produkter som ska rengöra genom att avlägsna smuts. Alkoholhaltiga handgeler som inte sköljs av fungerar nämligen dåligt för att ta bort smuts men har en erkänt desinficerande verkan mot skadliga organismer.

Kemikalieinspektionens och Läkemedelsverkets bedömning är också att en alkoholhaltig handgel i regel är att betrakta som en kemisk produkt även om den saknar påståenden om att vara till exempel desinficerande, antibakteriell, bakteriedödande, virusdödande eller antiseptisk. I bedömningen ska nämligen även konsumenternas förväntningar och produktens innehåll och funktion vägas in.

EU-vägledning

Inom EU har man tagit fram en guide med exempel på produktpåståenden som inte ses som kosmetiska egenskaper utan som styrker att produkten är ett desinfektionsmedel.

Läs mer om produktspecifika påståenden på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Tips till återförsäljare av desinfektionsmedel

  • Gör inköp från väletablerade försäljare och grossister och undvik att köpa in desinfektionsmedel som saknar tydliga instruktioner för användning, information om verksamt ämne eller kontaktuppgifter.
  • Du som säljer desinfektionsmedel till privatpersoner måste informera kunden om att använda produkten på ett säkert sätt och att de bör läsa informationen på etiketten innan de börjar använda produkten.
  • Om ni får in klagomål om en produkt, hör gärna av er både till företaget som säljer produkten och tipsa oss på Kemikalieinspektionen.

Fråga Kemikalieinspektionen

Om du har frågor har du möjlighet att ställa dem till oss via mejl eller telefon via vår tjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Mer om desinfektionsmedel

Mer om gränsdragning för andra typer av desinfektionsmedel

Introduktion till regelverket om biocidprodukter

Svenska regler under övergångsperioden

Läs våra råd till konsumenter om desinfektionsmedel och konserveringsmedel

Senast uppdaterad 31 maj 2022