Märkning av produkter som kan vara giftiga för bin

Kemikalieinspektionen har tagit fram kriterier för när och hur en produkt ska märkas för att upplysa användaren om att produkten kan vara giftig för bin. Produkter som faller inom kriterierna ska märkas med följande fras: ”Produkten innehåller [ett ämne/ämnesnamn] som är giftigt för bin”.

Vissa biocidprodukter kan vara giftiga för bin, det gäller till exempel vissa medel som används mot insekter. Enligt äldre märkningsregler kunde sådana produkter märkas med frasen ”Farligt för bin”, men den möjligheten finns inte längre i EU:s lagstiftning om märkning, CLP-förordningen. Därför har Kemikalieinspektionen tagit fram kriterier för när och hur en produkt i Sverige ska märkas för att upplysa användaren om att produkten kan vara giftig för bin.

Vilka produkter ska märkas?

En produkt ska märkas om den ingår i produkttyp 18 (medel mot insekter, spindeldjur och andra leddjur) eller 19 (avskräckande och tilldragande medel) och innehåller ett ämne med ett LD50-värde som är under eller lika med 11 µg/bi. LD50-värdet är ett mått på hur giftigt ett ämne är. Produkter som uppfyller kriterierna ska märkas med följande fras: ”Produkten innehåller [ett ämne/ämnesnamn] som är giftigt för bin” (eller motsvarande). Bedömningen görs för verksamma ämnen och de formuleringsämnen som är kända för att vara giftiga för bin.

Kemikalieinspektionen kommer att börja tillämpa kriterierna direkt när vi utvärderar och godkänner produktansökningar. Det gäller även för ansökningar som redan kommit in till oss. Produkter som redan är godkända för svenska marknaden kommer att beröras först vid ansökan om förnyat godkännande.

Läs mer om EU-gemensamma datakrav för bin på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om gränsvärdet på USA:s Environmental Protection Agency’s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Läs mer om liknande gränsvärden i en vetenskaplig rapport från EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 augusti 2022