Man med rutig skjorta, fiskarbyxor och cowboyhatt som fiskar

En del friluftskläder är behandlade med en biocid för att avskräcka insekter. I dessa fall betraktas kläderna som en biocidprodukt.

Textilprodukter med biocidbehandling kan behöva godkännande

Innehållsförteckning:

Textilprodukter som är behandlade med biocider kan i vissa fall betraktas som biocidprodukter. Det gäller till exempel friluftskläder och myggnät som har behandlats för att avskräcka myggor eller hundfiltar som ska hålla loppor och andra insekter borta. Den här typen av biocidprodukter behöver alltid vara godkända för att få säljas.

Behandlad vara eller biocidprodukt?

En vara som är behandlad med en biocidprodukt för att skydda själva varan betraktas som en biocidbehandlad vara. Det kan till exempel vara träningskläder som har behandlats med en biocid för att förhindra att plaggen börjar lukta illa eller tyg som behandlats för att förhindra att det förstörs av exempelvis mal.

Läs mer om biocidbehandlade varor

Det finns också textilprodukter som har behandlats med en biocid för att skydda användaren av varan, till exempel friluftskläder eller hästtäcken och filtar som har behandlats för att hålla borta myggor, fästingar och knott. I de fall som biocidbehandlingen syftar till att skydda användaren av varan, har produkten i första hand en biocidfunktion, därmed ska den betraktas som en biocidprodukt.

Exempel på vanliga behandlingar som vi på Kemikalieinspektionen bedömer gör en vara till en biocidprodukt är icaridin eller permetrin i friluftskläder och permetrin i hundfiltar, hundvästar, och picknickfiltar. Behandlingen har gjorts för att skydda användaren av produkten från insekter och inte för att skydda själva produkten. Vi bedömer därför att varan har en biocidfunktion i första hand, vilket gör den till en biocidprodukt som måste vara godkänd för att få säljas eller användas i Sverige.

Hund i hundbädd.

Madrasser och filtar till djur kan vara behandlade med en biocid för att hålla löss och loppor borta från djuret. Dessa textilprodukter betraktas då som en biocidprodukt och det krävs godkännande för att få sälja dem i Sverige.

Biocidprodukter kräver godkännande

Huvudregeln är att det krävs ett produktgodkännande för att biocidprodukter ska få säljas och användas i Sverige. Produktgodkännandet utfärdas av oss på Kemikalieinspektionen och är specifikt för produkten. Ett produktgodkännande kräver omfattande dokumentation och det kan vara tidskrävande att ansöka om ett godkännande om man inte har gjort det tidigare. Att sälja biocidprodukter utan godkännande är ett lagbrott och kan leda till böter eller fängelse.

Läs mer om att ansöka om godkännande för en biocidprodukt

I vissa fall har Europeiska kommissionen beslutat att en vara ska betraktas som en biocidprodukt, det gäller till exempel hästtäcken som har behandlats med insekticider.

Läs Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/903 av den 8 juni 2016 Länk till annan webbplats.

Lagstiftningen kring biocidbehandlade varor är förhållandevis ny och ett regelområde under utveckling. Därför kan regeltillämpningen se olika ut mellan EU:s medlemsstater. Målet är att tillämpningen ska bli harmoniserad i alla medlemsstater.

Läs mer om reglerna för biocidprodukter i Sverige

Senast uppdaterad 15 augusti 2022