Ansök om godkännande för biocidprodukt

För att få sälja eller använda en biocidprodukt måste produkten som regel vara god­känd av Kemikalie­inspektionen.

Biocid­produkter är bekämp­nings­medel som till exempel desinfek­tions­medel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Kontakta oss i god tid innan ansökan

Om ni vill ansöka om ett nytt produktgodkännande där Kemikalieinspektionen ska utvärdera den fullständiga dokumentationen är det viktigt att ni kontaktar oss i god tid, helst ett år innan ni önskar skicka in en sådan ansökan. Detta för att kunna ge det stöd som behövs inför ansökan, men även för att kunna planera vår verksamhet. Vänligen notera att för ansökningar enligt EU:s biocidförordning måste alla produktens verksamma ämnen ha ett godkännandedatum i den aktuella produkttypen innan Kemikalieinspektionen kan behandla er förfrågan.

Enligt biocidförordningen är du skyldig att rådgöra med oss inför en ansökan, om Sverige är det land som ska vara referensmedlemsstat. Detta framgår av bilaga 3.2 i EU:s biocidförordning. För att vi ska få tillräcklig information om er tänkta ansökan så fyller ni i blanketten "Information om er tänkta ansökan" , 84.5 kB. och bifogar den till er förfrågan. Vi återkopplar till er när vi tittat på informationen.

Om vi kommer överens om att Sverige ska vara referensmedlemsstat så bokas ett så kallat pre-submission möte. Vi har som målsättning att ett sådant möte ska hållas senast 6 månader innan ansökan skickas in. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för er ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se.

Det här behöver du veta innan du ansöker

Här kan du följa ett flödesschema för att ta reda på om du behöver ansöka om godkännande för din biocidprodukt och i så fall enligt vilket regelverk du ska göra ansökan.


Schematisk översikt över val av ansökan för en biocidprodukt.

Observera att flödesschemat är en förenklad bild över processen och är tänkt att fungera som ett inledande stöd till företag. I lagtexten kan det till exempel finnas undantag som inte framgår av schemat. Klicka på bilden för att förstora den (PDF)

Senast uppdaterad 20 maj 2022