Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i särskilda författningssamlingar. Kemikalieinspektionens föreskrifter har beteckningen KIFS.

Kemikalieinspektionen har tre grundföreskrifter, 2017:7, 2017:8 och 2022:3. De ändras genom ändringsföreskrifter.

  • Grundförfattning är en ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.
  • Ändringsförfattning är en författning som ändrar en tidigare utgiven författning.
  • Konsoliderad version är en sammanställning av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter 2024 (PDF 122 kB) , 121 kB.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Gå till KIFS 2017:7

KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Föreskriften gäller utöver EU-regler och kompletterar lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Här finns regler om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Gå till KIFS 2017:8

KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel träder i kraft den 1 maj 2022 och ersätter våra tidigare föreskrifter, KIFS 2008:3.

Gå till KIFS 2022:3

Senast uppdaterad 16 februari 2024