Regler om tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, även kallad detergentförordningen, är en EU-gemensam förordning som ska åstadkomma fri rörlighet för dessa produkter på EU:s marknad, samt verka för en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa. Förordningen gäller alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

Senast uppdaterad 26 september 2023