Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Här hittar du aktuella samråd om Reach.

Ämnen till kandidatförteckningen (SVHC)

Det pågår inte något samråd.

Ämnen till tillståndslistan

Det pågår inte något samråd.

Tillståndsansökningar

Du kan lämna synpunkter på 15 tillståndsansökningar för olika kromföreningar, bland annat kromtrioxid.

Lämna dina synpunkter senast 12 juli 2023 Länk till annan webbplats.

Information om ämnen för möjliga begränsningsförslag

I samband med att Echa eller nationella myndigheter tar fram underlag till förslag på begränsningar finns möjlighet för företag, forskare, organisationer och andra intressenter att dela med sig av information som kan vara relevant för förslaget. Informationen används för ta fram rapporten som utgör begränsningsförslaget.

Just nu har du möjlighet att inkomma med information om följande ämne:

  • 1,4-dioxan i kemiska produkter.

Bland annat efterfrågas information om tillverkning, användning, frisättning till miljön och möjligheten att fasa ut ämnet.

Lämna informationen senast den 20 juni 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • CMR-ämnen i barnavårdsartiklar

Echa efterfrågar information om lämpliga analysmetoder.

Lämna informationen senast 7 juni 2023 Länk till annan webbplats.

  • Fyra fenoliska bensotriazoler (UV-328, UV-327, UV-350 och UV-320)

Echa efterfrågar information om förekomst och risker med ämnena i varor.

Lämna information senast den 18 augusti 2023 Länk till annan webbplats.

Begränsningsförslag

Du har möjlighet att lämna synpunkter på begränsningsförlag för:

  • Bisfenol A och andra bisfenoler med hormonstörande egenskaper i miljön i kemiska produkter och varor.

Lämna synpunkter senast den 22 juni 2023 Länk till annan webbplats.

  • Kreosot och kreosotrelaterade ämnen i behandlat virke, inklusive återanvändning av sådant virke.

Lämna synpunkter senast den 22 juni 2023 Länk till annan webbplats.

  • PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i varor och kemiska produkter som tillverkas, importeras, används och säljs på den europeiska marknaden.

Lämna synpunkter senast 25 september 2023 Länk till annan webbplats.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Senast uppdaterad 31 maj 2023