Reach-förordningen

Reach-förordningen innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier och regler om information som du måste ge din kund. För att få släppa ut kemiska produkter och varor på marknaden måste du följa dessa regler.

Konsoliderad förordningstext

(senast konsoliderad 2023-08-06)

Senast uppdaterad 7 september 2023