KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Föreskriften gäller utöver EU-regler och kompletterar lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Här finns regler om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Konsoliderad KIFS 2017:8

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2017:8, konsoliderad till och med KIFS 2019:3.

Grundföreskrift 2017:8

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2017:8, grundföreskriften

Ändringsföreskrifter till KIFS 2017:8
Föreskrift/KIFSÄndringHuvudsakligt innehåll
KIFS 2018:2

 Ändrade gränsvärden i Bilaga 1: Särskilda säkerhetskrav avseende brännbarhet och kemiska egenskaper.

Ändrade gränsvärden för bly och bisfenol A samt nytt gränsvärde för fenol.

KIFS2019:3

Ändrade gränsvärden i Bilaga 1.

Konsekvensutredning av KIFS 2019:3

Ändrat gränsvärde för  krom (VI).

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej