KIFS 2005:7 om klassificering och märkning

Föreskriften införlivar regler från de EG-direktiv om klassificering och märkning av ämnen och blandningar som gällde tidigare.

Föreskriften KIFS 2005:7 gällde parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017. Efter detta datum ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Märkning enligt äldre regler kan dock fortfarande förekomma på kemiska produkter som används på arbetsplatser och på konsumentprodukter som finns i hemmen.

Konsoliderad KIFS 2005:7

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2005:7 konsoliderad till och med KIFS 2017:4 

Grundföreskrift KIFS 2005:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2005:7.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2005:7

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

KIFS 2017:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:5PM om ändringsföreskriften

KIFS 2009:3

KIFS 2008:4

KIFS 2007:5

KIFS 2006:6

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej